LOẠI VĂN BẢN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số: 62/NQ-UBBC 28/05/2021 NQ Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đô Lương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Số: 14/NQ-HĐND 18/12/2020 Nghị Quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán Ngân sách năm 2019 Tải về
Số: 16/NQ-HĐND 18/12/2020 Nghị Quyết thực hiện dự toán năm 2020 và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021 Tải về
Số: 17/NQ-HĐND 18/12/2020 Nghị Quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2021 Tải về
Số: 18/NQ-HĐND 18/12/2020 Nghị Quyết giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư XD Tải về
Số: 21/NQ-HĐND 18/12/2020 Nghị Quyết kế hoạch phát triển kinh tế- XH năm 2021 Tải về
Số: 19/NQ-HĐND 18/12/2020 Nghị Quyết giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua kỳ họp thứ 11, trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Đô Lương khóa XIX nhiệm kỳ 2016- 2021 Tải về
Số: 13/NQ-HĐND 18/12/2020 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ PCT UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Trần Văn Hiến Tải về
Số: 88/QĐ-HĐND 26/11/2020 QĐ Triệu tập kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016- 2021 Tải về
Số: 51/KH-TT.HĐND 03/11/2020 KH Tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX Tải về
Số: 52/KH-TT.HĐND 03/11/2020 KH Triển khai tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện Trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX Tải về
Số: 09/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND huyện Đô Lương năm 2021 Tải về
Số: 10/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Tải về
Số: 08/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết cho chủ trương đầu tư công năm 2020 Tải về
Số: 03/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016- 2021 Tải về
Số: 01/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Phùng Thành Vinh Tải về
Số: 02/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Hoàng Văn Hiệp Tải về
Số: 05/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đô Lương khoa khóa XIX nhiệm kỳ 2016- 2021 Tải về
Số: 04/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016- 2021 Tải về
Số: 03/QĐ-TT.HĐND 10/01/2020 QĐ Chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện Đô Lương năm 2020 Tải về
<<   <  1  2  >  >>