LOẠI VĂN BẢN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 03/QĐ-TT.HĐND 10/01/2020 QĐ Chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện Đô Lương năm 2020
Số: 04/QĐ-TT.HĐND 10/01/2020 QĐ Chương trình Giám sát của TT HĐND huyện Đô Lương năm 2020
Số: 07/NQ-HĐND 16/12/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016- 2021
Số: 08/ND-HĐND 17/12/2019 Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của hội đồng nhân dân huyện Đô Lương năm 2020
Số: 09/2019/NQ-HĐND 17/12/2019 Nghị quyết thực hiện dự toán năm 2019 và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020
Số: 10/2019/NQ-HĐND 17/12/2019 Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2020
Số: 11/2019/NQ-HĐND 17/12/2019 Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết ban hành không phù hợp với quy định của Pháp luật
Số: 12/NQ/2019/NQ-HĐND 17/12/2019 Nghị Quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Số: 50/KH-TT.HĐND 01/11/2019 Kế hoạch tổng kết chương trình bơi và tập huấn triển khai các văn bản về TDTT
Số: 27/KH-TT.HĐND 05/06/2019 KH Tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX
Số: 51/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND huyện Đô Lương ban hành từ ngày 31/7/2018 trở về trước
Số: 50/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019
Số: 146-KH/HU 14/09/2018 KH tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và 88 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Cấp ủy
Số: 191-CV/BTGHU 27/07/2018 Vv gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Số: 186 - CV/BTGHU 12/06/2018 Tuyên truyền về vụ việc phức tạp xảy ra ngày 10 và 11/6/2018 tại một số địa phương trong cả nước
Số: 06 - TT/HU 21/05/2018 Về việc lãnh đạo Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Đô Lương, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Số: 178-CV/BTGHU 15/05/2018 Về việc tuyên truyền liên quan đến"Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ"
Số: 814 CV/HU 04/05/2018 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Số:03/CTr-BTGHU-UBND 04/08/2017 Chương trình thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với UBND huyện về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Khoa giáo Giai đoạn 2017-2020
Số:01/QC - BTGHU - UBND 04/08/2017 Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với UBND huyện về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Khoa giáo
<<   <  1  2  >  >>