LOẠI VĂN BẢN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 146-KH/HU 14/09/2018 KH tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và 88 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Cấp ủy
Số: 191-CV/BTGHU 27/07/2018 Vv gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Số: 186 - CV/BTGHU 12/06/2018 Tuyên truyền về vụ việc phức tạp xảy ra ngày 10 và 11/6/2018 tại một số địa phương trong cả nước
Số: 06 - TT/HU 21/05/2018 Về việc lãnh đạo Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Đô Lương, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Số: 178-CV/BTGHU 15/05/2018 Về việc tuyên truyền liên quan đến"Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ"
Số: 814 CV/HU 04/05/2018 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Số:03/CTr-BTGHU-UBND 04/08/2017 Chương trình thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với UBND huyện về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Khoa giáo Giai đoạn 2017-2020
Số:01/QC - BTGHU - UBND 04/08/2017 Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với UBND huyện về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Khoa giáo
Số:589-QĐ/HU 01/06/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an nin
Số:76-KH/HU 05/06/2017 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niện 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)
Số:93/KH-TT.HĐND 10/05/2017 Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX
Số:05-TT/HU 03/05/2017 Thông tri của ban thường vụ huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023
Số:482-CV/HU 10/03/2017 Về việc Tăng cường chỉ đạo hoạt động Dân vận chính quyền, thực hiện QCDCCS
Số:60-KH/HU 10/02/2017 Kế hoạch Tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp Với nhân dân năm 2017
Số:471-CV/HU 24/02/2017 Về việc Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Luật gia nhiệm kỳ 2017-2022
số:11/KH-BCĐ 14/02/2017 Kế hoạch Xây điểm sáng về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017
Số:454-CV/HU 06/02/2017 Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Số:482-QĐ/HU 06/02/2017 Quyết định Thành lập các tổ công tác Chỉ đạo kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 khóa XII
Số:47/KH/HU 29/12/2016 Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020
<<  <  1  2  >  >>