LOẠI VĂN BẢN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 682/UBND-VP 29/04/2021 V/v chủ động, đảm bảo và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới
Số: 690/UBND.VX 29/04/2021 V/v triển khai phòng chống dịch Covid-19
Số: 488/HĐPBGDPL-TT 16/04/2021 V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân”
Số: 13/CĐ-UBND 19/04/2021 CĐ Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Số: 977/QĐ-UBND 13/04/2021 QĐ về việc phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể
Số: 537/UBND 07/04/2021 V/v làm rõ kinh phí cấp thẻ căn cước cho công dân
Số: 04/CĐ-UBND 07/04/2021 Công điện khẩn tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò...
Số: 01/2021/QĐ-UBND 26/03/2021 QĐ ban hành quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng TC-KH huyện Đô Lương
Số: 11/2021/QĐ-UBND 26/03/2021 QĐ ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Đô Lương
Số: 02/2021/QĐ-UBND 26/03/2021 QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Đô Lương
Số: 03/2021/QĐ-UBND 26/03/2021 QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng NN&PTNT huyện Đô Lương
Số: 04/2021/QĐ-UBND 26/03/2021 QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND- UBND huyện Đô Lương
Số: 05/2021/QĐ-UBND 26/03/2021 QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng LĐTB&XH huyện Đô Lương
Số: 06/2021/QĐ-UBND 26/03/2021 QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Đô Lương
Số: 07/2021/QĐ-UBND 26/03/2021 QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Đô Lương
Số: 09/2021/QĐ-UBND 26/03/2021 QĐ ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đô Lương
Số: 08/2021/QĐ-UBND 26/03/2021 QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và thông tin huyện Đô Lương
Số: 446/HĐPH-TT 26/03/2021 V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Số: 08/CT-UBND 16/03/2021 Chỉ thị tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc vụ xuân và Dại chó năm 2021
Số: 355/UBND.NN 15/03/2021 V/v triển khai khẩn cấp các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nôi cục trên trâu, bò
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>