TRUYỀN HÌNH ĐÔ LƯƠNG
Skip portletPortlet Menu
Đô Lương sôi nổi ngày hội đọc sách ở các trường học.

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4, ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, những ngày này, các trường học ở Đô Lương đã sôi nổi tổ chức ngày hội đọc sách. Các hoạt động trong ngày hội đọc sách được tổ chức đảm bảo thiết thực, bổ ích được đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực tham gia.
 
 
 
DANH SÁCH TRUYỀN HÌNH HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
Skip portletPortlet Menu
  • <<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
DANH SÁCH CA KHÚC HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
Skip portletPortlet Menu