TTHC CẤP HUYỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
I. Trình tự thực hiện thủ tục thành lập trường mầm non tư thục. Giáo dục
Lĩnh vực cấp giấy phép Dạy thêm, học thêm cấp THCS Giáo dục
9. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận ĐK HTX, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính
8. Thủ tục Giải thể tư nguyện Hợp tác xã Tài chính
7.Thủ tục HTX thành lập trên cơ sở sát nhập, HTX bị tách. Tài chính
6.Thủ tục Tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã Tài chính
5. Đăng ký HTX mới được thành lập trên cơ sở chia, được tách, hợp nhất. Tài chính
4. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, điah điểm kinh doanh Hợp tác xã Tài chính
3. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Hợp tác xã; Tài chính
2. Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Hợp tác xã Tài chính
1.Thủ tục Đăng ký thành lập Hợp tác xã; Tài chính
4. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Tài chính
3.Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Tài chính
2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hộ kinh doanh. Tài chính
1.Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Tài chính
13. Thủ tục Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/CP Lao động - Thương binh và Xã hội
12. Thủ tục Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Lao động - Thương binh và Xã hội
11. Thủ tục Giới thiệu thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng hoặc di dời hài cốt liệt sĩ Lao động - Thương binh và Xã hội
10. Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với người có công cách mạng từ trần Lao động - Thương binh và Xã hội
9. Thủ tục Xác nhận đề nghị Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP; Lao động - Thương binh và Xã hội
<<   <  1  2  3  4  >  >>