TTHC CẤP HUYỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư pháp
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Tư pháp
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; ..., thay đổi hộ tịch hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài . Tư pháp
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Tư pháp
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài lại Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoàiQuay Tư pháp
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Quay Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp
I. Trình tự thực hiện thủ tục thành lập trường mầm non tư thục. Giáo dục
Lĩnh vực cấp giấy phép Dạy thêm, học thêm cấp THCS Giáo dục
9. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận ĐK HTX, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính
8. Thủ tục Giải thể tư nguyện Hợp tác xã Tài chính
7.Thủ tục HTX thành lập trên cơ sở sát nhập, HTX bị tách. Tài chính
6.Thủ tục Tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã Tài chính
<<  <  1  2  3  4  5  >  >>