TTHC CẤP HUYỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
5. Đăng ký HTX mới được thành lập trên cơ sở chia, được tách, hợp nhất. Tài chính
4. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, điah điểm kinh doanh Hợp tác xã Tài chính
3. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Hợp tác xã; Tài chính
2. Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Hợp tác xã Tài chính
1.Thủ tục Đăng ký thành lập Hợp tác xã; Tài chính
4. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Tài chính
3.Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Tài chính
2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hộ kinh doanh. Tài chính
1.Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Tài chính
13. Thủ tục Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/CP Lao động - Thương binh và Xã hội
12. Thủ tục Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Lao động - Thương binh và Xã hội
11. Thủ tục Giới thiệu thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng hoặc di dời hài cốt liệt sĩ Lao động - Thương binh và Xã hội
10. Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với người có công cách mạng từ trần Lao động - Thương binh và Xã hội
9. Thủ tục Xác nhận đề nghị Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP; Lao động - Thương binh và Xã hội
8. Thủ tục Giải quyết tuất từ trần cho thân nhân Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 61% trở lên từ trần Lao động - Thương binh và Xã hội
7. Thủ tục Giải quyết hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo Lao động - Thương binh và Xã hội
6. Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến Lao động - Thương binh và Xã hội
5. Thủ tục: “Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng”. * Trình tự, thời hạn thực hiện: Lao động - Thương binh và Xã hội
4.Thủ tục: “Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ”. Lao động - Thương binh và Xã hội
4. Thủ tục Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh. Lao động - Thương binh và Xã hội
<<  <  1  2  3  4  5  >  >>