TTHC CẤP HUYỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
3.Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Lao động - Thương binh và Xã hội
2.Thủ tục Di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng Lao động - Thương binh và Xã hội
Hồ sơ người hoạt động khánh chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lao động - Thương binh và Xã hội
1.Thủ tục Giải quyết trợ cấp cho người tham gia kháng chiến hoặc con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam Lao động - Thương binh và Xã hội
II.16Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân Tài nguyên môi trường
II.17 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền Tài nguyên môi trường
III.Công khai phí, lệ phí địa chính và kinh phí trích lục đo vẽ bổ sung BĐ ĐC Tài nguyên môi trường
II.30.Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Tài nguyên môi trường
II.29 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Tài nguyên môi trường
II.24 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Tài nguyên môi trường
II.28 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Tài nguyên môi trường
II.27 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Tài nguyên môi trường
II.26 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên môi trường
II.25 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất Tài nguyên môi trường
II.23Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọ Tài nguyên môi trường
II.22 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Tài nguyên môi trường
II.21 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Tài nguyên môi trường
II.20 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên môi trường
II.19 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Tài nguyên môi trường
II.18 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Tài nguyên môi trường
<<  <  1  2  3  4  5  >  >>