GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Giới thiệu chung Xã Đông Sơn

XÃ ĐÔNG SƠN

1. Về đặc điểm tình hình chung.

          Xã Đông Sơn là một xã bán sơn địa nằm vào phía bắc của huyện Đô Lương . Có tổng diễn tích tự nhiên 1.013 Ha , tổng số hộ 1.655 hộ , tổng khẩu 6.575 khẩu, được chia làm 9 xóm, nhân dân xã Đông Sơn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, buôn bán và ngành nghề, chính trị, kinh tế đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

          Về  Di tích lịch sử hiện nay trên địa bàn có 3 nhà thờ của 3 Dòng họ đã được UBND tỉnh Nghệ an xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh ( Dòng họ Nguyễn Nguyên, Dòng họ Nguyễn Cảnh, Dòng họ Hoàng Văn ) hàng năm UBND xã và ban quản lý Di tích đã làm tốt công tác quản lý và làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, tổ chức tiếp đón các du khách thập phương về thắp hương tại Di tích.

          * Hệ thông chính trị được xắp xếp như sau.

TT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Sửu

Đảng ủy

BT Đảng ủy xã

2

Võ Văn Quang

HĐND xã

PCT HĐND xã

3

Trương Đình Đông

 MTTQ xã

CT MTTQ xã

4

Võ Quang Minh

 UBND xã

CT UBND xã

5

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tài chính

Tài chính

6

Đậu Tiệp

Địa chính

CC địa chính

7

Trần Văn Hùng

Ban CHQS xã

Xã đội trưởng

8

Trần Văn Lâm

Ban Văn hóa

CC Văn hóa

9

Cao Bá Thân

Ban công an

CC Trưởng công an

10

Bùi Văn Tám

Văn phòng

CC VP UB

11

Trương Đình Bảy

Đoàn xã

BT  Đoàn TN

12

Hoàng Văn Hồng

Hội nông dân

CT Hội ND

13

Hoàng Văn Nam

Hội CCB

CT Hội CCB

14

Trương Thị Hà

Hội phụ nữ

CT hội PN

15

Nguyễn Thị Đông

Hội NCT

CT hội NCT

 

 

 

 


 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
GIẤY MỜI
Skip portletPortlet Menu
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu