GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Đô Lương: Tham dự hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư (14/08/2019 02:08 PM)

Sáng ngày 13/8/2019, UBND huyện và ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng CSXH huyện Đô Lương đã tham gia hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Ngọc Kim Nam – Tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện

a1

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghệ An nói chung và huyện Đô Lương nói riêng đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên.

Cùng với những kết quả tích cực của cả tỉnh, 5 năm  qua (2014-2019), Ngân hàng CSXH Đô Lương triển khai có hiệu quả 12 chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ-tăng 4 chương trình so với trước khi có chỉ thị,  với tổng nguồn vốn trên 424.610 triệu đồng-tăng 71, 85 tỷ đồng.

a2

Đầu cầu Đô Lương tham dự hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư. Ảnh: Huy Khôi

Thực hiện giải ngân gần 737,4 tỷ đồng cho 29.624 lượt hộ nghèo các đối tượng chính sách khác vay vốn.  Tổng dư nợ cho vay đạt 412,3 tỷ đồng-tăng 69,3  triệu, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 7,07%. Bên cạnh đó, tổng nguồn vốn tiết kiệm chi của ngân sách huyện chuyển sang ngân hàng CSXH đến hết tháng 6/2019 là 1.263 triệu đồng.

                                                                             Huy Khôi

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu