GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Đô Lương hướng tới 60 năm Ngày thành lập huyện (15/03/2021 03:14 PM)

Huyện Đô Lương được thành lập vào ngày18/4/1963 theo Quyết định số: 92/QĐ/CP, tính đến nay đã gần 60 năm, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và gắn liền với 21 kỳ đại hội Đảng bộ huyện, có 72 tổ chức cơ ở Đảng, có 33 đơn vị hành chính cấp xã, 190 xóm, khối. Tổng diện tích tự nhiên Đô Lương: 35.372,17ha.Trong đó:(nông nghiệp: 15.637,89 ha; nuôi trồng thuỷ sản: 557,14 ha; đất phi nông nghiệp:  9.710,17 ha; diện tích đất chưa sử dụng: 635,6 ha;)

  Hiện tại năm 2021, Đô Lương có 32 xã và 1 thị trấn Đô Lương, có 7 xã miền núi thấptrong đó có 29/32 xã đạt Nông thôn mới đạt tỷ lệ: 90%, toàn huyện có 190 khối, xóm, có 1443 dòng họ; có 1104 nhà thờ họ. Dân số (214.582) người, có 58164 hộ gia đình trong đó 959 hộ nghèo chiếm: 1.65%; có 1958 hộ cận nghèo chiếm: 3.37%.  Tổng số người lao động trong độ tuổi: 115.373  người; Trong đó lao động trong lĩnh vực Nông - Lâm - Thuỷ sản: 58.950 người chiếm 51,09 %; dịch vụ, buôn bán: 18.921 người,chiếm16,4%.

      Về lĩnh vực văn hóa & xã hội: trên địa bàn huyện có 191 di tích, trong đó được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia có 10 di tích; di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh có 27 di tích trong đó mới được công nhận có 3 nhà thờ dòng họ Nguyễn Quốc (Đà Sơn) , Nguyễn Văn (Nam Sơn) và Nguyễn Trọng (Minh Sơn) là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.  Giáo dục và đào tạo có 93 cơ sở giáo dục trong đó Mầm non có 34, tiểu học có 33, THCS có 20, THPT có 5 và 01 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. 73/92 Trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ: 80%. (Trongđó:MN:24/34,Mức2:5trường;TH:33/33Mức2:20trường;THCS:11/20 Mức2:0 trường;THPT:02).

    Về lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội: số lượng người thương binh, liệt sỹ và gia đình người có công hiện đang quản lý hồ sơ: 4036 liệt sỹ, 3448 thương binh, 1441 bệnh binh, 1200 chất độc Dioxin, 261 mẹ Việt Nam anh hùng, 18 Tập thể anh hùng LLVT và anh hùng thời kỳ đổi mới, 8 cá nhân anh hùng LLVT Nhân dân, 12 Nhà giáo Ưu tú, 4 Thầy thuốc Ưu tú, 05 nghệ nhân ưu tú.

  Về lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

   Số hồ đập lớn nhỏ trên địa bàn huyện có 106 cái; trong đó có 57 hồ đập có dung tích trên 400.000m3; trong đó một số có thể  phát triển du lịch sinh thái như: Đập Bàu Đá (dung tích: 3,86 x106m3) thuộc xã Trù Sơn; Đập Mộ giạ (dung tích: 1,89 x106m3), Đồng Thiêng (dung tích: 1,004x106m3) thuộc xã Giang Sơn Tây; đập Bỉ (dung tích: 0,188 x106m3) thuộc xã Hồng Sơn; đập Đá bàn (dung tích: 1,19 x106m3) thuộc xã Bài Sơn; đập Long Thái (dung tích: 0,828 x106m3), Yên Trạch (dung tích: 1,08 x106m3) thuộc xã Thái Sơn; đập Yên Thế (dung tích: 150.000m3) thuộc xã Thịnh Sơn ; đập Khe Mài (dung tích: 0,646 x106m3) thuộc xã Giang Sơn Đông; đập Và (dung tích: 0,118 x106m3) thuộc xã Thuận Sơn. Các sông ngòi trên đất Đô Lương: Sông Lam từ Ngọc Sơn - Thuận Sơn dài (khoảng 20 km); Sông Đào từ Ba ra Tràng Sơn đến Hòa Sơn (khoảng 9,2 km); Sông Khuôn từ Hòa Sơn - Nhân Sơn (khoảng 11,88 km).  Mô hình trồng cây trong nhà lưới kết hợp tưới được phát triển; mô hình sản xuất Việt Gap; mô hình Ocop tốc độ sản xuất nông nghiệp 3,31%. Diện tích đất nông nghiệp dùng để sản xuất trên địa bàn là 44,2% chủ yếu là trồng lúa, ngô,khoai và hoa màu. Có khoảng 1,6 % diện tích nuôi trồng thủy sản được sử dụng, lực lượng lao động trên lĩnh vực này chiếm khoảng 51,09 %.

Về giao thông:  Đô Lương có các quốc lộ 7; 46;15; 48 chạy qua, với tổng chiều dài là 119,15 km. (trong đó: Quốc lộ 7A dài 15,8 km; 7B dài 14 km; 7C dài 23,3 km. Quốc lộ 46B: dài 9,5 km, 46C dài 3,5km. Quốc lộ 15A dài 46,35km. Quốc lộ 48E dài 6,7 km). Các đoạn đường liên tỉnh có tổng chiều dài là 10 km, như : 534 dài 8 km; 538 dài 2km. Có 29 tuyến đường liên huyện có tổng chiều dài 215,7 km và hàng trăm km đường giao thông nông thôn.

      Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXI xác định với mục tiêu đến năm 2023 đạt huyện Nông thôn mới với 100% xã đạt chuẩn trong đó có 3-5 xã nông thôn mới nâng cao hoặc kiểu mẫu.Tuy nhiên với trên đà thắng lợi của năm 2020 huyện chủ trương về đích Nông thôn mới 32/32 xã vào năm 2021 đây là một sự quyết tâm rất cao và có cơ sở hoàn thành thắng lợi nhờ có sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và lực lượng Nhân dân tham gia tích cực. Cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển biến tích cực từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tổng giá trị sản xuất của huyện hàng năm tăng, đời sống và thu nhập của nhân dân được nâng cao, cơ sở hạ tầng đang tiếp tục được quan tâm đầu tư, xây dựng, an ninh quốc phòng được giữ vững. Văn hóa và Giáo dục được sự quan tâm và phát triển mạnh toàn diện.

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 với trọng tâm như sau:

1- Quy hoạch huyện Đô Lương; quy hoạch Thị trấn Đô Lương; Trung tâm Thương mại Lan Chi; Khu đô thị mới nam Thị Trấn…Phấn đấu để Thị trấn Đô Lương sớm đật đô thị loại IV trong năm tới.

2 - Tập trung ưu tiên để phát triển các làng nghề nhất là các làng nghề như bánh đa kẹo lạc Vĩnh Đức, Mộc tĩnh gia , mộc Trung Hậu- Tân Sơn, bánh bún- Tân Sơn, Chổi đót - Bắc Sơn, mộc Đông Minh- Minh Sơn, Nồi đất- Trù Sơn, Dâu tằm tơ Xuân Như,

3 - Xây dựng kế hoạch cho sự phát triển du lịch trên địa bàn huyện như khu vui chơi giải trí Đông Sơn; Khu ẩm thực ven sông Lam; Đầu tư xây tượng đài Ba ra Đô Lương; tượng đài Truông Cồn Đọi Đà Sơn. Khu du lịch nước nóng Giang Sơn; Chuỗi du lịch Ba ra Đô Lương- Đền Quả Sơn - Chùa bà Bụt. Xây dựng chuỗi liên kết du lịch Truông Bồn Mỹ Sơn – Đình Long Thái , Thái Sơn – Đền Đức Hoàng, Yên Sơn – Đập Bàu Đá xã Trù Sơn…

4 - Tiếp tục phát huy các doanh nghiệp trên địa bàn như: Nhà máy xi măng Sông Lam, Nhà máy may Minh Anh - Quang Sơn, Nhà máy may Prex - Lạc Sơn, Nhà máy nước - Đông Sơn, Nhà máy nước - Hòa Sơn,Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Yên Sơn, TTTM và Chợ mới Đô Lương. Các doanh nghiệp khác như Cụm công nghiệp Thị trấn , Cụm công nghiệp Lạc Sơn, Cụm công nghiệp Thượng Sơn, Khu trồng chuối công nghệ cao tại Thuận Sơn, Khu trông nguyên liệu tinh dầu sả tại Lam Sơn…

5 - Phát động toàn dân trồng cây gây rừng vì một màu xanh quê hương , đồng thời phát huy thế mạnh toàn dân tích cực chăn nuôi gia súc, gia cầm và sản xuất nông nghiệp trên cánh đồng năng suất cao.

6 - Ưu tiên phát triển cơ sở vật chất hạ tầng của Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, y tế đáp ứng yêu cầu phát triển và an sinh xã hội. Phấn đấu đạt 02 cơ sở giáo dục đạt tiêu chí trường trọng điểm chất lượng cao của huyện.

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

                                                                                                                                                                                               (Xuân Thanh)

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu