GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hệ thống chính trị huyện đô lương (26/11/2015 03:18 PM)

Ủ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

Địa chỉ: Số 02, đường Lý Nhật Quang, Khối 4 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383.871.382 Fax: 02383.871.382

Email:  doluong@nghean.gov.vn

Trang web: http://www.doluong.nghean.gov.vn

 


I. TRƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

1. Họ và tên:  Phùng Thành Vinh

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy 

Sđt: 0913.274.298

Email: vinhpt.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

2. Họ và tên:  Nguyễn Tất Hoài Hiệp

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

Sđt: 0912.163.818

Email: hiepnth@doluong.nghean.gov.vn

3. Họ và tên:  Hoàng Văn Hiệp

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện 

Sđt: 0917.409.278

Email:  hiephv.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

 

II. BAN THƯỜNG VỤ

1. Họ và tên:  Phùng Thành Vinh

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

Sđt: 0913.274.298

Email: vinhpt.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

2. Họ và tên:  Nguyễn Tất Hoài Hiệp

Chức vụ:  Phó Bí thư Huyện ủy

Sđt 0912.163.818

Email : hiepnth@doluong.nghean.gov.vn

3. Họ và tên:  Hoàng Văn Hiệp

Chức vụ:  Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện 

Sđt 0917.409.278

Email:  hiephv.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

4. Họ và tên:  Nguyễn Minh Hạnh

Chức vụ: Ủy viên BTV - Trưởng ban Tuyên giáo- Giám đốc TTBDCT

Sđt: 0912.480.674

Email: hanhnm@doluong.nghean.gov.vn

5. Họ và tên:  Nguyễn Đình Khương

Chức vụ: Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Sđt: 0913.422.616

Email: khuongnd.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

6. Họ và tên:  Trần Văn Long

Chức vụ: Ủy viên BTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Sđt: 083.757.6888

Email: longtv.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

7. Họ và tên:  Đoàn Văn Lợi

Chức vụ:  Ủy viên  BTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Sđt: 0915.229.104

Email: loidv.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

8. Họ và tên:  Hoàng Hữu Hùng

Chức vụ: Ủy viên BTV - Trưởng ban Dân vận

Sđt: 0976.563.728

Email: hunghh.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

9. Họ và tên:  Nguyễn Thị Anh Quang

Chức vụ: Ủy viên BTV - PCT UBND huyện (Phụ trách xã)

Sđt: 0966.140.271

Email: quangnta.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

10. Họ và tên:  Nguyễn Trung Thành

Chức vụ: UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

Sđt: 0915.624.123

Email: thanhnt.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn11. Họ và tên:   Thái Khắc Phú

Chức vụ: UV Ban Thường vụ Huyện ủy - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

Sđt: 0983.881.501

Email: phutk@doluong.nghean.gov.vn

 

12.  Họ và tên:  Chu Quang Thành

Chức vụ: Ủy viên BTV - Trưởng Công an huyện

Sđt: 0942.628.228

Email:  thanhcq@doluong.nghean.gov.vn

13. Họ và tên:  Vương Thị Quý

Chức vụ: Ủy viên BTV - Chủ tịch UBMTTQ huyện

Sđt: 09 6 2. 984 .8 08

Email:  quyvt@doluong.nghean.gov.vn

III. Các ban của Huyện ủy

 

STT

Các ban Huyện ủy

Chức vụ

Điện thoại

I

Ban Tổ chức

 (bantochuc.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn)

 

1

Nguyễn Đình Khương

Trưởng Ban Tổ chức

0989.488.988

2

Võ Thanh Lục

Phó Ban Tổ chức

0944.151.968

3

Lê Minh Phúc

Phó Ban Tổ chức

4

Nguyễn Trọng Nhật

CV Ban Tổ chức

0989.456.299

5

Cao Tiến Thắng

CV Ban Tổ chức

0917.915.989

6

Đào Thị Hiền

CV Ban Tổ chức

0947.735.111

II

Ban Tuyên giáo

(bantuyengiao.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn)

 

 

1

Nguyễn Minh Hạnh

Trưởng Ban Tuyên Giáo

0912.480.674

2

Lê Thị Hồng Hà

Phó Trưởng ban Tuyên giáo

3

Ngô Thị Hải

CV Ban Tuyên giáo

0975.777.327

III

Ban Dân vận

(bandanvan.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn)

 

 

1

Hoàng Hữu Hùng

Trưởng Ban Dân vận

0976.563.728

2

Lê Đình Lĩnh 

P.Trưởng phòng

0915.305.567

3

Nguyễn Văn Thành

Phó Ban Dân vận

0984.585.473

4

Nguyễn Thị Thùy Dung

Cán bộ

0918.527.631

IV

UBKT Huyện ủy

(ubkt.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn)

 

 

1

Trần Văn Long

Chủ nhiệm UBKT

0837.576.888

2

Tăng Văn Mậu

Phó CN UBKT

0982.713.187

3

Thái Khắc Thiệu

PCN UBKT

0914.647.007

4

Nguyễn Sỹ Dũng

UV UBKT HU

0919.540.468

5

Thái Đàm Hiền

Chuyên viên

0984.795.131

6

Trần Anh Tuấn

Cán bộ UBKT HU

0916.312.257

V

Văn phòng Huyện ủy

(huyenuy.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn)

 

 

1

Nguyễn Hồng Xuân

Chánh VP huyện Ủy

0916.703.677

2

Nguyễn Văn Hùng

Phó Chánh Văn phòng

0982.869.675

3

Võ Thanh Lục

Phó Chánh Văn Phòng

0989.488.988

4

Hoàng Thị Lan

Văn thư – Lưu trữ

0915.463.686

5

Nguyễn Văn Vân

Cơ yếu

0915.511.433

6

Nguyễn Xuân Thông

Kế toán

0985.609.592


  IV. Các phòng chuyên môn: Địa chỉ: Khối 4 - Thị trấn Đô Lương - huyện Đô Lương

TT

Họ và tên, Email:

Dịch vụ

Điện thoại

I

PHÒNG NỘI VỤ   noivu@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Trần Doãn Hùng

Trưởng phòng

0915.232.152

2

Tăng Quốc Cường

P.Trưởng phòng

0914.912.535

3

Lê Khắc Ngọc

Phó Trưởng phòng

0967.251.634

4

Phạm Công Nga

Chuyên viên

0987.832.649

5

Hoàng Anh Thông

Chuyên viên

0974.163.542

6

Lê Thị Nguyệt

Chuyên viên

0972.853.809

II

PHÒNG TƯ PHÁP tuphap@doluong.nghean.gov.vn  

 

 

1

Trần Doãn Phú

Trưởng phòng

0913.044.562

2

Nguyễn Xuân Mai

P.Trưởng phòng

0983.869.331

3

Lê Thị Linh Nhâm

Chuyên viên

0979.609.369

III

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH   tckh@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng phòng

0984.903.296

2

Lê Hồng Hải

P.Trưởng phòng

0962.941.964

3

Nguyễn Văn Thành

P.Trưởng phòng

0912.995.532

4

Nguyễn Trung Nam

P.Trưởng phòng

0913.324.995

5

Hoàng Văn Dũng

Chuyên viên

0968.158.629

6

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên

0905.180.666

7

Lê Thị Thuý Hằng

Chuyên viên

0978.185.328

 8

Hồ Thị Hiệp

Chuyên viên

0974.733.079

9

Nguyễn Tài Ngôn

Chuyên viên

0987.284.994

IV

PHÒNG TN – MT   tnmt@doluong.nghean.gov.vn

 

 0238.3870.799

1

Trần Hoàng Anh

Trưởng phòng

0912.107.815

2

Đậu Văn Chính

P.Trưởng phòng

0916.048.567

3

Nguyễn Quốc Cường

Chuyên viên

0942.039.333

4

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên

0974.168.744

5

Nguyễn Thọ Hào

Chuyên viên

0976.396.393

 6

Trần Tuấn Trung

Chuyên viên

0968.986.663

7

Thái Thị Kim Nhung

Chuyên viên

0974.370.579

V

PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH  ldtbxh@doluong.nghean.gov.vn  

 

 

1

Phạm Thị Bích Thuỷ

Trưởng phòng

0977.679.272

2

Nguyễn Đình Minh

P.Trưởng phòng

0916.478.848

3

Nguyễn Hữu Triều

P.Trưởng phòng

0983.694.172

4

Nguyễn Thị Hoài

Chuyên viên

0914.950.479

5

Trần Thị Hà

Chuyên viên

0974.086.606

6

Hoàng Thị Nga

Kế toán

0374.005.600

VI

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN   vhtt@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Nguyễn Kim Nam

Trưởng phòng

0919.792.986

2

Nguyễn Xuân Thanh

P.Trưởng phòng

0971.705.366

3

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên

0985.068.606

4

Dương Tấn Đạt

Chuyên viên

0982.492.201

5

Tô Ngọc Tấn

Chuyên viên

098.6278.379

VII

PHÒNG GD & ĐT  doluong@nghean.edu.vn

 

 

   1

Nguyễn Tất Tây

Trưởng phòng

0987.004.763

2

Nguyễn Văn Hải

P.Trưởng phòng

0977.760.453

3

Nguyễn Đăng Cường

Chuyên viên

0983.229.074

4

Trần Thị Như Ngọc

Chuyên viên

0987.123.294

5

Nguyễn Thái Quang

Chuyên viên

0982.561.605

6

Lê Công Minh

Chuyên viên

0979.719.451

7

Nguyễn Thị Minh Quý

Chuyên viên

0982.573.884

8

Nguyễn Văn Quyền

Chuyên viên

0984.741.595

9

Đào Thị Liêm

Chuyên viên

0979.719.218

10

Đậu Thị Thái Thơ

Chuyên viên

0986.727.301

1 1

Nguyễn Đình Tiệp

Chuyên viên

0975.155.291

1 2

Bùi Đăng Linh

Kế toán

0397.170.515

1 3

Nguyễn Thị Oanh

Kế toán

0978.650.970

VIII

PHÒNG Y TẾ  yte@doluong.nghean.gov.vn

 

 

 

1

Nguyễn Tất Hồng

Trưởng phòng

0983.719.550

2

Nguyễn Thị Oanh

Chuyên viên

0912.197.345

IX

PHÒNG THANH TRA  thanhtra@doluong.nghean.gov.vn 

 

 

1

Nguyễn Thị Linh

Chánh Thanh tra

0986.651.299

2

Nguyễn Văn Hải

P.Chánh Thanh tra

0915.237.164

3

Trần Kim Đoàn

Thanh tra viên

0981.159.368

4

Hoàng Xuân Anh

Thanh tra viên

0972949050

X

PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG  congthuong@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Nguyễn Trọng Hợi

Trưởng phòng

0914.686.628

2

Lê Thị Lý

P. Trưởng phòng

0985.741.292

3

Nguyễn Tất Tường

Chuyên viên

0983.171.026

4

Trương Thị Lan Anh

Chuyên viên

0945.924.821

5

Phạm Đình Tú

Chuyên viên

0915727527

6

Nguyễn Tất Mạnh

Chuyên viên

0942416866

XI

PHÒNG NN & PTNN  nongnghiep@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Trần Ngọc Thuận

Trưởng phòng

0915.232.176

2

Nguyễn Thị Hạnh

P.Trưởng phòng

0914.147.686

3

Phạm Bá Nhung

P.Trưởng phòng

0977.760.466

4

Nguyễn Bá Châu

P.Trưởng phòng

0914.429.378

5

Lê Văn Lục

Chuyên viên

0977.390.897

6

Nguyễn Quang Chất

Chuyên viên

0976.978.296

7

Trần Văn Hà

Chuyên viên

0368.292.057

8

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

0973.990.226

XII

VĂN PHÒNG HĐND - UBND  vpub@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

 Nguyễn Đăng Hồng

CVP HĐND & UBND

0986.528.674

2

 Nguyễn Văn Hoàng

P.CVP HĐND & UBND

0912.308.681

3

Đào Thị Hương Trà

 Chuyên viên

0916.801.854

4

Trần Thị Quyên

Chuyên viên

0353.243.389

5

Nguyễn Văn Phước

 Văn Thư

0948.569.889

6

Nguyễn Thị Nam

Chuyên viên

0977.440.052

7

Trần Thị Hà

Thủ quý

0945.762.484

XIII

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

(banqlda@doluong.nghean.gov.vn)

 

 

1

Nguyễn Bùi Phương

Phó Gián đốc

0982.101.345

2

Nguyễn Công Trường

Phó Gián đốc

0977.656.115 

3

Võ Thị Liên

Kế hoạch - Tài chính

0984135999

4

Nguyễn Thị Vinh

Kế hoạch - Thư chính văn

0968906727

5

Nguyễn Đình Cường

Kế hoạch - Kỹ thuật

0393553274

6

Nguyễn Văn Trường

Kế hoạch - Kỹ thuật

0976979212

7

Nguyễn Trí Sơn

Kế hoạch - Kỹ thuật

 0975548239

8

Bùi Khắc Phong

Kế hoạch - Kỹ thuật

 0982435643

9

Thái Đình Anh Trai

Kế hoạch - Kỹ thuật

0986686293

10

Phạm Văn Sơn

Kế hoạch - Kỹ thuật

0989325007

11

Nguyễn Đức Thông

Kế hoạch - Kỹ thuật

 0979268848

12

Đoàn Hồng Quân

Kế hoạch - Kỹ thuật

0982746573

 DANH SÁCH viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đô Lương (trungtamdvnn@doluong.nghean.gov.vn)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ gmail

Số ĐT

1

Lê Anh Sơn

Giám đốc

 

0915.228.613

2

Nguyễn Kim Ngọc

Phó giám đốc

ngocbvtvdl2014@gmail.com

0979.951.972

3

Lê Văn Chiến

Phó giám đốc

htuchien02@gmail.com

0982.341.782

4

Võ Đình Khoa

Viên chức

tramthuydoluong@gmail.com

0982.869.163

5

Tăng Văn Hồng

Viên chức

tangvanhongkn@gmail.com

0985.336.552

6

Trần Thị Hạnh

Viên chức

tranhanhkndl@gmail.com

0973.648.685

7

Nguyễn Thị Nga

Viên chức

nguyenngakndl@gmail.com

0398.921.549

8

Phạm Xuân Tiến

Viên chức

phamtiendl@gmail.com

0984.714.209

9

Trần Trọng Nam

Viên chức

trantrongnam84@gmail.com

0914.428.123

10

Nguyễn Mạnh Tuấn

Viên chức

tuandung0403@gmail.com

0364.547.296

11

Hồ Thị Hà

Viên chức

hoha.bvtv@gmail.com

0962.135.167

12

Nguyễn Thị Thiện

HĐLĐ

thienty.dl@gmail.com

0972.900.081

13

Lâm Thị Thục Vy

Viên chức

tuonggiang1010@gmail.com

0966.708.979

14

Thái Thị Thu Thủy

Viên chức

thaithithuthuy1510@gmail.com

0399.191.541

15

Trần Thị Hoa

Viên chức

hoa0964138538@gmail.com

0964.138.538

16

Nguyễn Thị Thảo

HĐLĐ

nguyenthithao19881984@gmail.com

0399.828.216

17

Lê Thị Kha

HĐLĐ

tramcnthuydl@gmail.com

0983.320.431

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
GIẤY MỜI
Skip portletPortlet Menu
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu