CA KHÚC ĐÔ LƯƠNG
Skip portletPortlet Menu
Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 29 tháng 3 năm 2021

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 29 tháng 3 năm 2021 gồm những nội dung sau:

-Hơn 700 cán bộ đảng viên ở các Đảng bộ tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

-Xã Bắc Sơn tổ chức lễ truy điệu và trao bằng tổ quốc ghi công liệt sỹ Hoàng Văn Kiểm.

-Mô hình CLB thanh niên lập nghiệp Đô Lương trở thành chỗ dựa của nhiều thanh niên trong việc phát triển các mô hình kinh tế để làm giàu chính đáng.

                            Và một số hoạt động vừa diễn ra.

 
 
 
DANH SÁCH CA KHÚC ĐÔ LƯƠNG
Skip portletPortlet Menu