Số/Ký hiệu văn bản Số:589-QĐ/HU
Ngày ban hành Jun 1, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trương Hồng Phúc
Trích yếu Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020" và Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 13/7/2016 của Huyện ủy Đô Lương về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới"
Nội dung

Tài liệu đính kèm