Số/Ký hiệu văn bản Số:482-CV/HU
Ngày ban hành Mar 10, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu Về việc Tăng cường chỉ đạo hoạt động Dân vận chính quyền, thực hiện QCDCCS
Nội dung

Tài liệu đính kèm