Số/Ký hiệu văn bản Số:05-TT/HU
Ngày ban hành May 3, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trương Hồng Phúc
Trích yếu Thông tri của ban thường vụ huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023
Nội dung

Tài liệu đính kèm