Số/Ký hiệu văn bản Số:47/KH/HU
Ngày ban hành Dec 29, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm