Số/Ký hiệu văn bản Số:471-CV/HU
Ngày ban hành Feb 24, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu Về việc Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Luật gia nhiệm kỳ 2017-2022
Nội dung

Tài liệu đính kèm