Số/Ký hiệu văn bản Số:76-KH/HU
Ngày ban hành Jun 5, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niện 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)
Nội dung

Tài liệu đính kèm