Số/Ký hiệu văn bản Số:60-KH/HU
Ngày ban hành Feb 10, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trương Hồng Phúc
Trích yếu Kế hoạch Tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp Với nhân dân năm 2017
Nội dung

Tài liệu đính kèm