Số/Ký hiệu văn bản Số:482-QĐ/HU
Ngày ban hành Feb 6, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trương Hồng Phúc
Trích yếu Quyết định Thành lập các tổ công tác Chỉ đạo kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 khóa XII
Nội dung

Tài liệu đính kèm