Số/Ký hiệu văn bản Số: 178-CV/BTGHU
Ngày ban hành May 15, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Minh Hạnh
Trích yếu Về việc tuyên truyền liên quan đến"Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ"
Nội dung

Tài liệu đính kèm