Số/Ký hiệu văn bản Số:01/QC - BTGHU - UBND
Ngày ban hành Aug 4, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Minh Hạnh, Nguyễn Thị Anh Quang
Trích yếu Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với UBND huyện về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Khoa giáo
Nội dung

Tài liệu đính kèm