Số/Ký hiệu văn bản Số: 146-KH/HU
Ngày ban hành Sep 14, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu KH tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và 88 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Cấp ủy
Nội dung

Tài liệu đính kèm