Số/Ký hiệu văn bản Số: 814 CV/HU
Ngày ban hành May 4, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Nội dung

Tài liệu đính kèm