Số/Ký hiệu văn bản Số: 186 - CV/BTGHU
Ngày ban hành Jun 12, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Minh Hạnh
Trích yếu Tuyên truyền về vụ việc phức tạp xảy ra ngày 10 và 11/6/2018 tại một số địa phương trong cả nước
Nội dung

Tài liệu đính kèm