Số/Ký hiệu văn bản số:11/KH-BCĐ
Ngày ban hành Feb 14, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đoàn Văn Lợi
Trích yếu Kế hoạch Xây điểm sáng về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017
Nội dung

Tài liệu đính kèm