Số/Ký hiệu văn bản Số:93/KH-TT.HĐND
Ngày ban hành May 10, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX
Nội dung

Tài liệu đính kèm