Số/Ký hiệu văn bản Số: 50/KH-TT.HĐND
Ngày ban hành Nov 1, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu Kế hoạch tổng kết chương trình bơi và tập huấn triển khai các văn bản về TDTT
Nội dung

Tài liệu đính kèm