Số/Ký hiệu văn bản Số: 50/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 21, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm