Số/Ký hiệu văn bản Số: 27/KH-TT.HĐND
Ngày ban hành Jun 5, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu KH Tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX
Nội dung

Tài liệu đính kèm