Số/Ký hiệu văn bản Số: 11/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 17, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết ban hành không phù hợp với quy định của Pháp luật
Nội dung

Tài liệu đính kèm