Số/Ký hiệu văn bản Số: 51/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 21, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu Nghị quyết xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND huyện Đô Lương ban hành từ ngày 31/7/2018 trở về trước
Nội dung

Tài liệu đính kèm