Số/Ký hiệu văn bản Số: 12/NQ/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 17, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu Nghị Quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm