ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Lịch công tác tháng 09 năm 2018 của Huyện ủy

Để hỗ trợ kịp thời cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại trường năm học 2018-2019. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Anh Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương, các Hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi đối với HSSV, triển khai cho vay chặt chẽ, tạo thuận lợi để người dân vay vốn với tinh thần không để một trường hợp nào phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí..

NHCSXH huyện Anh Sơn giải ngân tại điểm giao dịch xã

Bám sát quy định của cấp trên, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn, nhân lực để sẵn sàng giải ngân cho vay học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 đến các đối tượng thụ hưởng. Để các đối tượng nắm bắt đầy đủ các chủ trương chính sách về tín dụng đối với HSSV và tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ cho sinh viên học tập, giảm bớt khó khăn tự trang trải chí phí cho các gia đình có sinh viên đang học tập, NHCSXH phối hợp với chính quyền cấp xã, các tổ chức nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV rà soát đối tượng, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp…năm học 2018-2019. Theo đó đối tượng được vay vốn là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập đến 150% chuẩn nghèo, hộ khó khăn về tài chính, mức cho vay tối đa 15 triệu đồng/năm/HSSV, lãi suất vay 6,6%/năm, thời gian cho vay gấp đôi thời gian học tại trường, thời gian ân hạn 01 năm sau khi ra trường.

Theo số liệu tại NHCSXH huyện hàng năm có từ 600-700 lượt học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện tiếp cận được với nguồn vốn vay học sinh, sinh viên. Hiện nay dư nợ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên đạt 52.677 triệu đồng với 1.698 hộ vay, 1.924 HSSV vay vốn.

Năm học mới đã bắt đầu, để tiếp sức cho HSSV tới trường, NHCSXH huyện phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn, các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình tín dụng đối với HSSV theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để người dân biết và thực hiện đúng chính sách. UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời đối tượng được vay vốn chương trình tín dụng đối với HSSV theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đảm bảo không để trường hợp nào thuộc đối tượng vay vốn có nhu cầu vay vốn mà không được rà soát xác nhận theo quy định.

Trong thời gian tới, ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ chủ động cân đối nguồn vốn, xây dựng kế hoạch giải ngân đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn của HSSV, tạo điều kiện cho các em được học tập tốt nhất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện nhà./.

Minh Tú

NHCSXH huyện


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban thường vụ thường kỳ tháng 5
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement