ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Chương trình công tác tháng 08 năm 2018 của UBND huyện

Sáng ngày 10/8, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho gần 200 Đảng viên mới khóa II, năm 2018.


Tham gia khóa học, các đảng viên mới được các báo cáo viên truyền đạt 10 bài học lý luận chính trị gồm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ đảng viên… Kết thúc khóa học, các học viên phải bài thu hoạch để thể hiện nhận thức của mình đối với những nội dung đã được giới thiệu. Các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy Chứng nhận hoàn thành chương trình học tập.


Toàn cảnh lớp học.


Lớp học diễn ra trong thời gian 5 ngày,từ ngày 8/10 đến ngày 12/10/2018.

Hà Thảo

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • Đô Lương tuyên dương hơn 300 học sinh và giáo viên đạt thành tích cao năm học 2022- 2023
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement