ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Đô Lương thành lập mới 7 Câu lạc bộ dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh

Nhằm tiếp tục  gìn giữ, bảo tồn và  phát huy dân ca Ví , Dặm Nghệ Tĩnh di sản văn hóa phi vật thể của nhân của nhân loại, UBND huyện Đô Lương đã quyết định thành lập mới 7 câu lạc bộ dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh tại các xã.

Anh-tin-bai

Nhiều thành viên Câu lạc bộ dân ca Ví, Dặm ở Đô Lương  ở lứa tuổi học sinh. Ảnh Hữu Hoàn

 Các câu lạc bộ dân ca Ví , Dặm Nghệ Tĩnh mới thành lập bao gồm:  Câu lạc bộ dân ca Ví, Dặm Thịnh Sơn, Đại Sơn, Yên Sơn, Tràng Sơn, Xuân Sơn và Câu lạc bộ dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh Bạch Ngọc gồm 3 xã Ngọc Sơn, Lam Sơn và xã Bồi Sơn.

Cũng trong đợt này huyện Đô Lương kiện toàn 8 Câu lạc bộ dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh ở các xã Thị trấn.

 Các Câu lạc bộ dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh thành lập có nhiệm vụ : Sưu tầm, biên soạn, viết lời mới, biểu diễn các tác phẩm dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh đồng thời đẩy mạnh phong trào hát dân ca Ví , Dặm Nghệ Tĩnh trong các tầng lớp nhân dân.

Anh-tin-bai

Câu lạc bộ dân ca Ví, Dặm xã Giang Sơn Đông tham gia tiêng hát Làng Sen Đô Lương năm 2022

Tính đến tháng 8/2022, huyện Đô Lương đã có 15 Câu lạc bộ dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh, mỗi câu lạc bọ có từ 20- 30 thành viên. Trong đó nhiều câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả và có sức lan tỏa như Câu lạc bộ dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh xã Bồi sơn, Xã Giang Sơn Đông, Thị Trấn Đô Lương.

Hiện nay , UBND huyện Đô lương đang tiếp tục chỉ đạo các xã thành lập các Câu lạc bộ dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh để đi vào hoạt động có hiệu quả nhằm góp phần phát huy giá trị dân ca Ví , Dặm Nghệ Tĩnh di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Hữu Hoàn

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • TYM chi nhánh Đô Lương bàn giao hỗ trợ công trình Nông thôn mới tại trường tiểu học Đông Sơn
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement