ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Đền Quả Sơn

Đền Quả Sơn thuộc xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, được xây dựng vào thời Lý để thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.

Uy Minh Vương Lý Nhật Quang sinh năm Mậu Tý (988), là con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ. Năm 1039, Ngài được cử vào Nghệ An trông coi việc thuế, sau đó, làm Tri châu Nghệ An vào năm 1041, được phong tước Uy Minh Vương vào năm 1044. Trong thời gian trị nhậm ở đây, Ngài đã có nhiều cống hiến lớn lao như: lập nên trại Bà Hoà, cung cấp quân lương cho vua Thái Tông đi mở cõi phương Nam, làm đường, đào kênh, mở thêm 52 châu, 22 trại, 56 sách,…giúp nhân dân có đời sống ổn định, kinh tế phát triển, biên giới được giữ vững, “man di” đều tin phục.

Lý Nhật Quang mất ngày 17 tháng 12 năm Đinh Dậu (1057), thi hài được an táng tại núi Quả. Nhân dân thương tiếc lập đền thờ Ngài ngay trên lỵ sở cũ. Ngoài ra, ở xứ Nghệ còn có khoảng 40 ngôi đền thờ Ngài. Trải qua các triều đại đều có sắc phong mỹ tự cho Ngài. Nhân dân suy tôn Ngài là Đức Thánh.

Đền Quả Sơn được liệt vào hàng “quốc tế, quốc tạo”, đã trùng tu nhiều lần vào thời Hậu Lê, thời Nguyễn. Đến đầu thế kỷ XX, đền trở thành một quần thể có quy mô lớn, gồm 7 tòa, 40 gian, vị trí đẹp, là một trong “tứ đại thắng tích” của xứ Nghệ. Trải qua chiến tranh, hầu hết các công trình kiến trúc gốc của đền đều bị phá hủy. Khoảng những năm 90 của thế kỷ XX, đền được phục dựng như hiện nay.

Lễ hội đền Quả Sơn được tổ chức từ ngày 19-20 tháng Giêng hàng năm.

Đền Quả Sơn được xếp hạng là di tích Lịch sử cấp Quốc gia tại Quyết định số 05/QĐ- BVH ngày 12/02/1999./.