ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

 

 

Anh-tin-bai 

1. Họ và tên:Hoàng Văn Hiệp

Chức vụ:Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0917.409.278

Email:hiephv.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

Anh-tin-bai 

2. Họ và tên:Nguyễn Thị Anh Quang

Chức vụ:: Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0988.402.185

Email: quangnta.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

Anh-tin-bai 

3. Họ và tên:Nguyễn Trung Thành

Chức vụ:Ủy viên BCH Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0915.624.123

Email: : thanhnt.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

Anh-tin-bai


1. Họ và tên:Trần Văn Hiến

Chức vụ:Ủy viên BCH Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0915.700.676

Email: hientv.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

 

II. Các phòng chuyên môn: Địa chỉ: Khối 4 - Thị trấn Đô Lương - huyện Đô Lương

TT

Họ và tên, Email:

Dịch vụ

Điện thoại

I

PHÒNG NỘI VỤ

noivu@doluong.nghean.gov.vn

1

Trần Doãn Hùng

Trưởng phòng

0915.232.152

2

Lê Khắc Ngọc

Phó Trưởng phòng

0967.251.634

3

Phạm Bá Nhung

Phó Trưởng phòng

0977.760.466

4

Đào Thị Hương Trà

Chuyên viên

0916.801.854

5

Hoàng Anh Thông

Chuyên viên

0974.163.542

6

Đào Thị Thanh Chi

Chuyên viên

0355760882

II

PHÒNGTƯ PHÁP

tuphap@doluong.nghean.gov.vn

1

Trần Doãn Phú

Trưởng phòng

0913.044.562

2

Nguyễn Xuân Mai

P.Trưởng phòng

0983.869.331

3

Nguyễn Thị Hải Mến

Cán bộ

0373131483

III

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

tckh@doluong.nghean.gov.vn

1

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng phòng

0984.903.296

2

Nguyễn Văn Thành

P.Trưởng phòng

0912.995.532

3

Nguyễn Trung Nam

P.Trưởng phòng

0913.324.995

4

Nguyễn Văn Dũng

P.Trưởng phòng

0985.664.007

5

Hồ Thị Hiệp

Chuyên viên

0974.733.079

6

Nguyễn Tài Ngôn

Chuyên viên

0987.284.994

7

Lê Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

0966.758.336

8

Nguyễn Thị Hồng Thái

Chuyên viên

0374.005.869

IV

PHÒNGTN&MT

tnmt@doluong.nghean.gov.vn

0238.3870.799

1

Trần Hoàng Anh

Trưởng phòng

0912.107.815

2

Nguyễn Văn Hải

P. Trưởng phòng

0915.237.164

3

Nguyễn Thọ Hào

P. Trưởng phòng

0976.396.393

4

Trần Tuấn Trung

Chuyên viên

0968.986.663

5

Thái Thị Kim Nhung

Chuyên viên

0974.370.579

6

Nguyễn Quảng

Chuyên viên

0977.577.735

7

Lê Thị Linh Nhâm

Chuyên viên

0979.609.369

V

PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH

ldtbxh@doluong.nghean.gov.vn

1

Phạm Thị Bích Thuỷ

Trưởng phòng

0977.679.272

2

Nguyễn Đình Minh

P.Trưởng phòng

0916.478.848

3

Phạm Công Nga

P.Trưởng phòng

0987.832.649

4

Nguyễn Thị Hoài

Chuyên viên

0914.950.479

5

Lê Thị Nguyệt

Chuyên viên

0972.853.809

6

Hoàng Thị Nga

Kế toán

0374.005.600

VI

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

vhtt@doluong.nghean.gov.vn

1

Nguyễn Kim Nam

Trưởng phòng

0919.792.986

2

Nguyễn Hữu Hoàn

Phó Trưởng phòng

0913.325.002

3

Dương Tấn Đạt

Chuyên viên

0982.492.201

4

Nguyễn Thị ThanhTrúc

Chuyên viên

0968.556.165

5

Phan Thị Mai

Cán bộ

0984.783.583

VII

PHÒNGGD & ĐT

doluong@nghean.edu.vn

1

Nguyễn Tất Tây

Trưởng phòng

0987.004.763

2

Nguyễn Văn Hải

P.Trưởng phòng

0977.760.453

3

Nguyễn Thị Như Ngọc

Phó Trưởng phòng

0914531698

4

Nguyễn Đăng Cường

Chuyên viên

0983.229.074

5

Trần Thị Như Ngọc

Chuyên viên

0987.123.294

6

Nguyễn Thái Quang

Chuyên viên

0982.561.605

7

Lê Công Minh

Chuyên viên

0979.719.451

8

Nguyễn Thị Minh Quý

Chuyên viên

0982.573.884

9

Nguyễn Văn Quyền

Chuyên viên

0984.741.595

10

Đào Thị Liêm

Chuyên viên

0979.719.218

11

Đậu Thị Thái Thơ

Chuyên viên

0986.727.301

12

Nguyễn Đình Tiệp

Chuyên viên

0975.155.291

13

Bùi Đăng Linh

Kế toán

0397.170.515

14

Nguyễn Thị Oanh

Kế toán

0978.650.970

VIII

PHÒNGY TẾ

yte@doluong.nghean.gov.vn

1

Nguyễn Thị Oanh

Chuyên viên

0912.197.345

2

Nguyễn Đình Quang

Cán bộ

0971.167.693

IX

PHÒNG THANH TRA

thanhtra@doluong.nghean.gov.vn

1

Nguyễn Thị Linh

Chánh Thanh tra

0986.651.299

2

Lê Hồng Hải

P.Chánh Thanh tra

0962.941.964

3

Đậu Văn Chinh

P.Chánh Thanh tra

0916.048.567

4

Nguyễn Tất Tường

Thanh tra viên

0983.171.026

5

Lê Thị Thuý Hằng

Thanh tra viên

0978.185.328

X

PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG

ktht@doluong.nghean.gov.vn

1

Nguyễn Trọng Hợi

Trưởng phòng

0914.686.628

2

Lê Thị Lý

P. Trưởng phòng

0985.741.292

3

Nguyễn Quốc Cường

P. Trưởng phòng

0942.039.333

4

Hoàng Văn Dũng

P. Trưởng phòng

0968.158.629

5

Nguyễn Đình Kiều

Chuyên viên

0966.027.044

6

Trương Thị Lan Anh

Chuyên viên

0945.924.821

7

Phạm Đình Tú

Chuyên viên

0915.727.527

8

Nguyễn Tất Mạnh

Chuyên viên

0942.416.866

9

Hoàng Thị Vân Anh

Cán bộ

0963.947.419

XI

PHÒNG NN & PTNN

nongnghiep@doluong.nghean.gov.vn

1

Trần Ngọc Thuận

Trưởng phòng

0915.232.176

2

Nguyễn Thị Hạnh

P.Trưởng phòng

0914.147.686

3

Nguyễn Bá Châu

P.Trưởng phòng

0914.429.378

4

Nguyễn Thị Hạnh

P.Trưởng phòng

0905.180.666

5

Lê Văn Lục

Chuyên viên

0977.390.897

6

Nguyễn Quang Chất

Chuyên viên

0976.978.296

7

Trần Văn Hà

Chuyên viên

0368.292.057

8

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

0973.990.226

9

Phùng Văn Trọng

Chuyên viên

0972.076.286

XII

VĂN PHÒNG HĐND – UBND

vpub@doluong.nghean.gov.vn

1

Nguyễn Đăng Hồng

CVP HĐND & UBND

0986.528.674

2

Nguyễn Văn Hoàng

P.CVP HĐND & UBND

0912.308.681

3

Nguyễn Hữu Triều

P.CVP HĐND & UBND

0983.694.172

4

Phan Văn Hùng

Phó Chánh VP

0912.169.977

5

Trần Thị Quyên

Chuyên viên

0353.243.389

6

Nguyễn Văn Phước

Văn Thư

0948.569.889

7

Nguyễn Thị Nam

Chuyên viên

0977.440.052

8

Trần Thị Hà

Thủ quý

0945.762.484

9

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên

0974.168.744

XIII

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

(banqlda@doluong.nghean.gov.vn)

1

Nguyễn Công Trường

Giám đốc

0977.656.115

2

Nguyễn Bùi Phương

Phó Giám đốc

0982.101.345

3

Trần Kim Đoàn

Phó Giám đốc

0981.159.368

4

Võ Thị Liên

Kế hoạch - Tài chính

0984135999

5

Nguyễn Thị Vinh

Kế hoạch - Thư chính văn

0968906727

6

Nguyễn Đình Cường

Kế hoạch - Kỹ thuật

0393553274

7

Nguyễn Văn Trường

Kế hoạch - Kỹ thuật

0976979212

8

Nguyễn Trí Sơn

Kế hoạch - Kỹ thuật

0975548239

9

Bùi Khắc Phong

Kế hoạch - Kỹ thuật

0982435643

10

Thái Đình Anh Trai

Kế hoạch - Kỹ thuật

0986686293

11

Phạm Văn Sơn

Kế hoạch - Kỹ thuật

0989325007

12

Nguyễn Đức Thông

Kế hoạch - Kỹ thuật

0979268848

13

Đoàn Hồng Quân

Kế hoạch - Kỹ thuật

0982746573

14

Nguyễn Hoàng Hiếu

Kế hoạch - Kỹ thuật

0982519011

15

Nguyễn Hồng Đức

Kế hoạch - Kỹ thuật

0975790017

16

Nguyễn Kim Tuấn

Kế hoạch - Kỹ thuật

0902296118

17

Nguyễn Kim Đông

Kế hoạch - Kỹ thuật

0962441395

18

Nguyễn Thế Công

Kế hoạch - Kỹ thuật

0962572997

19

Nguyễn Xuân Hiếu

Kế hoạch - Kỹ thuật

0866150196

20

Trương Thanh Danh

Kế hoạch - Kỹ thuật

0971061777

21

Nguyễn Tài Đông

Kế hoạch - Kỹ thuật

0382046813

 DANH SÁCH viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đô Lương (trungtamdvnn@doluong.nghean.gov.vn)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ gmail

Số ĐT

1

Lê Anh Sơn

Giám đốc

Thanhlect10@gmail.com

0964.248.555

2

Nguyễn Kim Ngọc

Phó giám đốc

ngocbvtvdl2014@gmail.com

0979.951.972

3

Lê Văn Chiến

Phó giám đốc

htuchien02@gmail.com

0982.341.782

4

Tăng Văn Hồng

Viên chức

tangvanhongkn@gmail.com

0985.336.552

5

Trần Thị Hạnh

Viên chức

tranhanhkndl@gmail.com

0973.648.685

6

Nguyễn Thị Nga

Viên chức

Nga.ttdvnndl@gmail.com

0398.921.549

7

Phạm Xuân Tiến

Viên chức

phamtiendl@gmail.com

0984.714.209

8

Trần Trọng Nam

Viên chức

trantrongnam84@gmail.com

0914.428.123

9

Nguyễn Mạnh Tuấn

Viên chức

tuandung0403@gmail.com

0364.547.296

10

Hồ Thị Hà

Viên chức

hoha.bvtv@gmail.com

0962.135.167

11

Nguyễn Thị Thiện

HĐLĐ

thienty.dl@gmail.com

0972.900.081

12

Lâm Thị Thục Vy

Viên chức

tuonggiang1010@gmail.com

0966.708.979

13

Thái Thị Thu Thủy

Viên chức

thaithithuthuy1510@gmail.com

0399.191.541

14

Trần Thị Hoa

Viên chức

hoa0964138538@gmail.com

0964.138.538

15

Nguyễn Thị Thảo

HĐLĐ

nguyenthithao19881984@gmail.com

0399.828.216

16

Lê Thị Kha

HĐLĐ

tramcnthuydl@gmail.com

0983.320.431

 


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Lịch làm việc huyện ủy
lịch làm việc ủy ban nhân dân huyện
TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban thường vụ thường kỳ tháng 5
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 355
  • Trong tuần: 8 348
  • Trong tháng: 34 657
  • Tất cả: 446355