ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

 

 

Anh-tin-bai 

1. Họ và tên:Hoàng Văn Hiệp

Chức vụ:Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0917.409.278

Email:hiephv.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

Anh-tin-bai 

2. Họ và tên:Nguyễn Thị Anh Quang

Chức vụ:: Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0988.402.185

Email: quangnta.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

Anh-tin-bai 

3. Họ và tên:Nguyễn Trung Thành

Chức vụ:Ủy viên BCH Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0915.624.123

Email: : thanhnt.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

Anh-tin-bai


1. Họ và tên:Trần Văn Hiến

Chức vụ:Ủy viên BCH Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0915.700.676

Email: hientv.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

 

II. Các phòng chuyên môn: Địa chỉ: Khối 4 - Thị trấn Đô Lương - huyện Đô Lương

TT

Họ và tên, Email:

Dịch vụ

Điện thoại

I

PHÒNG NỘI VỤ

noivu@doluong.nghean.gov.vn

1

Trần Doãn Hùng

Trưởng phòng

0915232152

2

Phạm Bá Nhung

Phó trưởng phòng

0977760466

3

Lê Khắc Ngọc

Phó trưởng phòng

0967251634

4

Hoàng Anh Thông

Chuyên viên

0974163542

5

Đào Thị Thanh Chi

VC biệt phái

0355760882

6

Đào Thị Hương Trà

Chuyên viên

0396965447

II

PHÒNGTƯ PHÁP

tuphap@doluong.nghean.gov.vn

1

Trần Doãn Phú

Trưởng phòng

0913044562

2

Nguyễn Xuân Mai

P.Trưởng phòng

0983869331

3

Hoàng Thị Vân Anh

Chuyên viên

0963947419

4

Nguyễn Hữu Tuyến

Cán bộ

0983696171

III

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

tckh@doluong.nghean.gov.vn

1

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng phòng

0984903296

2

Nguyễn Văn Thành

Phó trưởng phòng

0966664888

3

Nguyễn Văn Dũng

Phó trưởng phòng

0985664007

4

Nguyễn Tài Ngôn

Chuyên viên

0987284994

5

Hồ Thị Hiệp

Chuyên viên

0974733079

6

Nguyễn Thị Hồng Thái

Chuyên viên

0374005869

7

Lê Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

0966758336

IV

PHÒNGTN&MT

tnmt@doluong.nghean.gov.vn

0238.3870.799

1

Trần Hoàng Anh

Trưởng phòng

0912107815

2

Nguyễn Văn Hải

P. Trưởng phòng

0915237164

3

Nguyễn Thọ Hào

P. Trưởng phòng

0976396393

4

Trần Tuấn Trung

Chuyên viên

0843137555

5

Lê Thị Linh Nhâm

Chuyên viên

0979609369

6

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên

0974168744

7

Thái Thị Kim Nhung

Cán bộ

0974370579

8

Hoàng Thị Hà Giang

Cán bộ

0763179830

9

Hoàng Thị Xuân

Cán bộ

0976748625

V

PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH

ldtbxh@doluong.nghean.gov.vn

1

Phạm Thị Bích Thủy

Trưởng phòng

0977679727

2

Nguyễn Đình Minh

Phó trưởng phòng

0976776828

3

Phạm Công Nga

Phó trưởng phòng

0987832649

4

Lê Thị Nguyệt

Chuyên viên

0972853809

5

Nguyễn Thị Hoài

Chuyên viên

0914950479

6

Hoàng Thị Nga

Chuyên viên

0982316492

VI

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

vhtt@doluong.nghean.gov.vn

1

Nguyễn Kim Nam

Trưởng phòng

0919.792.986

2

Nguyễn Hữu Hoàn

Phó Trưởng phòng

0913.325.002

3

Dương Tấn Đạt

Chuyên viên

0982.492.201

4

Nguyễn Thị ThanhTrúc

Chuyên viên

0968.556.165

5

Phan Thị Mai

Cán bộ

0984.783.583

VII

PHÒNGGD & ĐT

doluong@nghean.edu.vn

1

Nguyễn Tất Tây

Trưởng phòng

0987004763

2

Nguyễn Văn Hải

P.Trưởng phòng

0966396051

3

Trần Thị Như Ngọc

Phó Trưởng phòng

0914531698

4

Nguyễn Duy Nam

Phó Trưởng phòng

0986476797

5

Nguyễn Đăng Cường

Chuyên viên

0983229074

6

Nguyễn Thái Quang

Chuyên viên

0982561605

7

Lê Công Minh

Chuyên viên

0915667444

8

Nguyễn Thị Minh Quý

Chuyên viên

0915125540

9

Nguyễn Văn Quyền

Chuyên viên

0984741595

10

Đào Thị Liêm

Chuyên viên

0979719218

11

Đậu Thị Thái Thơ

Chuyên viên

0986727301

12

Nguyễn Đình Tiệp

Chuyên viên

0975155291

13

Bùi Đăng Linh

Kế toán

0397170515

14

Nguyễn Thị Oanh

Kế toán

0946828327

VIII

PHÒNGY TẾ

yte@doluong.nghean.gov.vn

1

Nguyễn Thị Oanh

Chuyên viên

0912.197.345

2

Nguyễn Đình Quang

Cán bộ

0971.167.693

IX

PHÒNG THANH TRA

thanhtra@doluong.nghean.gov.vn

1

Nguyễn Thị Linh

Chánh Thanh tra

0986.651.299

2

Lê Hồng Hải

P.Chánh Thanh tra

0962.941.964

3

Đậu Văn Chinh

P.Chánh Thanh tra

0916.048.567

4

Nguyễn Tất Tường

Thanh tra viên

0983.171.026

5

Lê Thị Thuý Hằng

Thanh tra viên

0978.185.328

X

PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG

ktht@doluong.nghean.gov.vn

1

Nguyễn Trọng Hợi

Trưởng phòng

0914686628

2

Lê Thị Lý

P. Trưởng phòng

0985741292

3

Hoàng Văn Dũng

P. Trưởng phòng

0968223678

4

Nguyễn Quang Chất

Chuyên viên

0976978296

5

Trương Thị Lan Anh

Chuyên viên

0945924821

6

Phạm Đình Tú

Chuyên viên

0915727527

7

Nguyễn Kim Tuấn

Cán bộ

0902296118

8

Nguyễn Tất Mạnh

Cán bộ

0942416866

XI

PHÒNG NN & PTNN

nongnghiep@doluong.nghean.gov.vn

1

Trần Ngọc Thuận

Trưởng phòng

0915232176

2

Nguyễn Thị Hạnh (77)

P.Trưởng phòng

0976252422

3

Nguyễn Bá Châu

P.Trưởng phòng

0914429378

4

Nguyễn Thị Hạnh (84)

P.Trưởng phòng

0869300068

5

Lê Văn Lục

Chuyên viên

0977390897

6

Trần Thị Hạnh

Chuyên viên

0334925243

7

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

0973990226

8

Phùng Văn Trọng

Cán bộ

0972076286

XII

VĂN PHÒNG HĐND – UBND

vpub@doluong.nghean.gov.vn

1

Nguyễn Đăng Hồng

CVP HĐND & UBND

0986.528.674

2

Nguyễn Văn Hoàng

P.CVP HĐND & UBND

0912.308.681

3

Nguyễn Hữu Triều

P.CVP HĐND & UBND

0983.694.172

4

Phan Văn Hùng

Phó Chánh VP

0912.169.977

5

Trần Thị Quyên

Chuyên viên

0353.243.389

6

Nguyễn Văn Phước

Văn Thư

0948.569.889

7

Nguyễn Thị Nam

Chuyên viên

0977.440.052

8

Trần Thị Hà

Thủ quý

0945.762.484

9

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên

0974.168.744

XIII

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

(banqlda@doluong.nghean.gov.vn)

1

Nguyễn Công Trường

Giám đốc

0977656115

2

Nguyễn Bùi Phương

P. Giám đốc

0982101345

4

Võ Thị Liên

Kế Toán

0984135 999

5

Nguyễn Thị Vinh

VT- TQ

0968 906727

6

Thái Đình Anh Trai

CB kỹ thuật

0986686293

7

Nguyễn Đình Cường

CB kỹ thuật

0342635478

8

Nguyễn Trí Sơn

CB kỹ thuật

0975548239

9

Nguyễn Đức Thông

CB kỹ thuật

0979268646

10

Bùi Khắc Phong

CB kỹ thuật

0982435643

11

Nguyễn Kim Đông

CB kỹ thuật

0962441395

12

Nguyễn Thế Công

CB kỹ thuật

0962572997

13

Nguyễn Xuân Hiếu

CB kỹ thuật

0866150196

14

Nguyễn Hoàng Hiếu

CB kỹ thuật

0982519011

15

Nguyễn Hồng Đức

CB kỹ thuật

0975790017

16

Trương Thanh Danh

CB kỹ thuật

0971061777

17

Nguyễn Tất Quyết

CB kỹ thuật

0971283668

18

Nguyễn Văn Trường

CB GPMB

0945721555

19

Đoàn Hồng Quân

CB GPMB

0982746573

20

Nguyễn Tài Đông

CB GPMB

0382046813

21

Tăng Văn Khương

CB GPMB

0364548529

22

Hoàng Đình Mạnh

CB GPMB

0936102822

23

Nguyễn Phương Thảo

CB GPMB

0981206268

24

Thái Duy Bình

CB GPMB

0969091992

 DANH SÁCH viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đô Lương (trungtamdvnn@doluong.nghean.gov.vn)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lê Anh Sơn

Giám đốc

0964248555

thanhlect10@gmail.com

2

Nguyễn Kim Ngọc

Phó Giám đốc

0979951972

ngocbvtvdl2014@gmail.com

3

Lê Văn Chiến

Phó Giám đốc

0982341782

htuchien02@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thiện

Viên chức

0972900081

thien.tydl@gmail.com

5

Trần Thị Hoa

Viên chức

0964138538

hoa0964138538@gmail.com

6

Thái Thị Thu Thủy

Viên chức

0369475211

thaithithuthuy1510@gmail.com

7

Phạm Xuân Tiến

Viên chức

0984714209

phamtiendl@gmail.com

8

Nguyễn Mạnh Tuấn

Viên chức

0364547296

tuandung0403@gmail.com

9

Hồ Thị Hà

Viên chức

0943869888

hoha.bvtv@gmail.com

10

Lâm Thị Thục Vy

Viên chức

0966708979

tuonggiang1010@gmail.com

11

Nguyễn Thị Hiền

Kế toán

0395351176

nguyenhienphuong1510@gmail.com

12

Trần Trọng Nam

Viên chức

0975152332

trantrongnam84@gmail.com

13

Tăng Văn Hồng

Viên chức

0985336552

tangvanhongkn@gmail.com

14

Nguyễn Thị Nga

Viên chức

0398921549

nga.ttdvnndl@gmail.com

 


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Lịch làm việc huyện ủy
lịch làm việc ủy ban nhân dân huyện
TRANG TRUYỀN HÌNH
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1006
  • Trong tuần: 7 701
  • Trong tháng: 38 562
  • Tất cả: 630258