ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Huyện ủy Đô Lương hội nghị Ban thường vụ thường kỳ tháng 4 năm 2023

Chiều ngày 28/4, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị Ban thường vụ thường kì tháng 4 năm 2023. Đồng chí Bùi Duy Đông – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tự giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; xây dựng tổ chức thực hiện chương trình đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2020 – 2025 theo Công văn 801 – CV/HU ngày 25/4/2023. Nghe và cho ý kiến vào Công văn 155 – CV/UBKTHU ngày 25/4/2023 về xin ý kiến góp ý vào dự thảo hệ thống mẫu văn bản về công tác kiểm tra, giám sát. Thông qua báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 33 – TC/TW ngày 03/01/2014 của bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Cho ý kiến về công tác cán bộ, đảng viên…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Duy Đông – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy mong muốn trên cơ sở các ý kiến thảo luận đóng góp của các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, các ban ngành phòng liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Sỹ Bắc 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement