ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ tháng 10/2023

Chiều ngày 26/10, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ tháng 10/2023.  Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 
Anh-tin-bai
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT- XH tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. Trong tháng 10, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Kết quả các phòng, ban, ngành đã cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Về phát triển kinh tế đã chỉ đạo thực hiện sản xuất vụ Đông, trồng rừng, cây phân tán, ra quân làm giao thông, thủy lợi đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thời gian kế hoạch đề ra…Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ được đảm bảo, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc xây dựng các dự án, công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn. Hoàn thành các tiêu chí để trình Chính Phủ xét công nhận đạt huyện Nông thôn mới, hướng đến Đô thị loại IV và trở thành Thị Xã.

 
Anh-tin-bai
Các đại biểu tham dự

Trên lĩnh vực Văn hóa – Xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, đúng hướng, công tác QP-AN được củng cố, giữ vững.Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 năm 2023, tiếp tục triển khai Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đảm bảo công tác QP-AN. Tại hội nghị, các phòng, ban, ngành đã trình bày kế hoạch, phương án thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 11 năm 2023.

 
Anh-tin-bai
Ý kiến của các ban phòng ngành tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo kế hoạch công tác lập quy hoạch, đề án thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư mở rộng và đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện Đô Lương giai đoạn 2023 – 2025. Dự thảo nội dung cập nhật và bổ sung của đề án Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Đô Lương giai đoạn 2021 – 2023, định hướng đến năm 2030. Dự thảo nội dung cập nhật và bổ sung kế hoạch đẩy mạnh cải cải hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thông tin vào công tác quản lí, điều hành và chuyên môn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Đô Lương giai đoạn 2022 – 2026.

 
Anh-tin-bai
Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cơ quan UBND huyện trên các lĩnh vực trong tháng 10, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời yêu cầu các phòng, ban, ngành trên cơ sở những tồn tại, hạn chế từng lĩnh vực, tập trung khắc phục, nỗ lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tháng 11 và cả năm 2023. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác quy hoạch, cải cách hành chính, công tác quản lí đất đai, tài nguyên, môi trường. Làm tốt công tác thu gom, phân loại, xử lí rác thải, thực hiện mô hình chế phẩm sinh học, xử lí rác thải thành phân bón, triển khai có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác làm giao thông thủy lợi, phòng chống lụt bão, thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các bếp ăn bán trú trong trường học. Đảm bảo công tác QP-AN trên địa bàn.

                                                                                     Sỹ Bắc

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement