ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Lịch công tác tháng 01 năm 2019 của Huyện ủy

Sáng ngày 10/10/2019, Đảng uỷ xã Nghi Long tổ chức Hội nghị tuyên dương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2014-2019; Điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Năm năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Nghi Long đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Toàn xã đã xây dựng được 120 mô hình dân vận khéo. Trong đó, lĩnh vực kinh tế 12 mô hình; văn hoá 71 mô hình; Quốc phòng an ninh 7 mô hình; Xây dựng hệ thống chính trị 10 mô hình; lĩnh vực khác 20 mô hình. Đến nay, các mô hình dân vận khéo được triển khai rõ nét, đầu tư có chất lượng, có sức lan toả tích cực trong cộng đồng, góp phần tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội Nghị đã tuyên dương 12 tập thể và 15 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2016-2019); 23 tập thể và 5 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2014-2019./.


Thu Hiền

Trung tâm VHTT&TT Nghi Lộc

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement