ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Lịch công tác tháng 05 năm 2021 của Huyện ủy


Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện đã đầu tư 18.294.000.000đ từ các nguồn khác nhau để thực hiện công tác trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp di tích lịch sử văn hóa. Nhìn chung, các di tích xuống cấp nghiêm trọng đều đã được tu bổ, tôn tạo. Tiêu biểu như: Đình, Đền Trung Kiên ở xã Nghi Thiết, Đình Chính Vị xã Nghi Xuân, Đền Phượng Cương ở xã Nghi Phong…Ngoài ra còn tu bổ, tôn tạo nhiều di tích trọng điểm như Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí (xã Khánh Hợp), Đình Chợ Xâm (xã Nghi Hoa) Nhà thờ Phạm Nguyễn Du (xã Nghi Xuân), Đền Đông Hải (xã Phúc Thọ)…Tất cả các hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích đều thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước về thẩm quyền, trình tự, thủ tục.


Đình làng Trung Kiên ở xã Nghi Thiết là di tích có giá trị kiến trúc rất độc đáo, sau một thời gian dài bị xuống cấp trầm trọng, đến nay đã được tôn tạo khang trang, vững chắc

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện không còn di tích lịch sử xuống cấp nghiêm trọng. UBND huyện đã chỉ đạo tổng rà soát, xây dựng danh mục chi tiết các hạng mục cần tu bổ, tôn tạo trong thời gian tới nhằm bảo tồn và phát huy tốt nhất các giá trị di tích lịch sử trên địa bàn./.

Đình Dương

Phòng VHTT huyện

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement