ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Chương trình công tác tháng 03 năm 2020 của UBND huyện


Sáng ngày 28/02/2020, huyện Nghi Lộc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Nghi Lộc, giai đoạn 2015 – 2020. Các đồng chí Nguyễn Bá Châu – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Tiến Dũng- Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Trọng Tuệ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng công an huyện, Phan Văn Sâm – Chủ tịch Liên doàn lao động huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Đồng chí Dương Văn Khánh – Phó Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Đ/c Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc.

Toàn cảnh hội nghị

Với tinh thần“Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”; trong 05 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà thường xuyên phát động, tập trung triển khai chỉ đạo, thực hiện; gắn công tác thi đua với các hoạt động chính trị - văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh với sản xuất và đời sống nhân dân. Đến nay, tất cả các phong trào thi đua trong toàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường của toàn dân , toàn quân; thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện.

Phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế huyện nhà tiếp tục được triển khai trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ... Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", phong trào “Nông thôn xanh, sạch, đẹp”, chiến dịch “Toàn dân ra quân làm thuỷ lợi”; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Phát huy sáng kiến kỹ thuật", "Phong trào toàn dân đại đoàn kết xây dựng Nông thôn mới"....được toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy nền kinh tế huyện nhà ngày càng phát triển. Nông –Lâm – Ngư nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện, vững chắc. Nhiều xã đã chủ động phát triển rau, củ, quả cho hiệu quả kinh tế đạt khá như: Nghi Long, Nghi Xá, Nghi Thạch, Nghi Trung, Nghi Trường, Nghi Thuận,... đặc biệt các mô hình trồng dưa các loại tại các xã Nghi Long, Nghi Trung, Nghi Trường thu nhập bình quân đạt trên 250 triệu đồng/ha. Phong trào thi đua khôi phục và phát triển làng nghề tiếp tục thu được nhiều kết quả. Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn huyện đã có 24 làng nghề được UBND tỉnh công nhận.

Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng nhanh, kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện. Trong điều kiện nền kinh tế khó khăn nhưng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2020 ước đạt 16.590 tỷ đồng (tăng hơn 8.599 tỷ đồng so với 2015). Kinh doanh thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng.

Nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua là phong trào xây dựng Nông thôn mới. Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, đã vận động được nhân dân hiến hơn 350 ha đất để phục vụ công tác làm đường giao thông nông thôn, huy động xã hội hoá trong xây dựng Nông thôn mới trên 115 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 22/29 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, kế hoạch năm 2020 có thêm 07 xã hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới và phấn đấu huyện nhà đạt Huyện Nông thôn mới năm 2020.


Đ/c Vương Văn Khánh – Phó Ban thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu ý kiến

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng đã được đẩy mạnh và có nhiều khởi sắc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh. Nổi bật nhất là các xã Nghi Long, Phúc Thọ, Nghi Hợp, Nghi Trung,... Công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa được quan tâm, chất lượng ngày càng được nâng cao. Đến năm 2020, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,9%, tỷ lệ làng văn hóa đạt 83%; 80% xã, thị trấn có có thiết chế văn hóa - thể thao đạt chuẩn Quốc gia. Công tác giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì tốt phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tỷ lệ huy động học sinh vào các bậc học, cấp học trong những năm qua đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong 5 năm qua MTTQ các cấp vận động chương trình “Tết vì người nghèo” trên 10,3 tỷ đồng; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” đạt hơn 5,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, tu sửa 428 nhà đại đoàn kết, giúp đỡ 8.956 hộ nghèo mua giống, vật tư phân bón phát triển sản xuất, tặng quà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập…với tổng số tiền 21,8 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,1%, giảm 8,1% so với năm 2015.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phong trào "Công an nhân dân học tập và thực hiện sáu lời Bác Hồ dạy", phong trào "Thi đua quyết thắng", phong được tích cực toàn quân, toàn dân hưởng ứng tham gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, nâng cao chất lượng công tác xây dựng cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ; Tổ chức tốt công tác khám, tuyển và giao quân đảm bảo về số lượng và chất lượng. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện và xã đạt kết quả cao, diễn tập chiến đấu trị án cho 30 lượt xã, thị trấn đạt kết quả tốt.


Đ/c Phạm Hồng Quang – Bí thư Huyện ủy phát biểu ý kiến

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đảng bộ huyện đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện. Quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phong trào thi đua trong khối Mặt trận và các đoàn thể lan tỏa rộng khắp. Nhiều địa phương liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có nhiều đổi mới, sáng tạo trong quá trình công tác, trở thành lá cờ đầu trong các phong trào thi đua, tiêu biểu như các xã: Nghi Đồng, Nghi Xuân, Nghi Long, Nghi Vạn, Nghi Phong…Dịp này, 28 tập thể và 91 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen “Đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 – 2020”, đây là những điển hình, những bông hoa tươi thắm đại diện ý chí, sức mạnh của hàng vạn người lao động đang ngày đêm hăng say cống hiến trong các Phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Nghi Lộc ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đình Dương

Phòng VHTT huyện

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • Đô Lương tuyên dương hơn 300 học sinh và giáo viên đạt thành tích cao năm học 2022- 2023
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement