ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Xem nội dung chi tiết Tải về
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement