ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Quyết định số 1470/QĐ-SXD.VP ngày 10/5/2022 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Nghệ An (có nội dung được sửa đổi, bổ sung, thay thế liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của Bộ Xây dựng)
Xem nội dung chi tiết Tải về
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement