ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Quyết định số 257/QĐ.SXD-VP ngày 03/02/2023 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc công khai danh mục 14 thủ tục hành chính (bổ sung) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Nghệ An
Xem nội dung chi tiết Tải về
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement