ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cấp tỉnh, huyện, xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Xem nội dung chi tiết Tải về
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement