ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Đô Lương khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4

Sáng ngày 3/7, tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Đô Lương đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4, lớp thứ nhất năm 2023.

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Hoàng Phi

Tham gia lớp bồi dưỡng có 80 học viên là cán bộ công chức, viên chức của 25 xã, thị trấn trong toàn huyện, trong thời gian 4 ngày, các học viên được học tập, hướng dẫn 9 chuyên đề bao gồm: quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN; hoạt động đối ngoại; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lí nhà nước về an ninh trật tự, về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam…

Đồng chí Nguyễn Đăng Hồng – Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện khai mạc và giao nhiệm vụ cho lớp học

Nội dung cơ bản của các luật QP-AN quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Chuyên đề nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lí và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt nam trong tình hình mới.

Đại biện Ban CHQS huyện quán triệt một số nội dung chuyên đề tới các học viên

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng-an ninh tại địa phương, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4.

Sỹ Bắc

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement