ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Ba tháng đầu năm 2022 Đô Lương khởi sắc và nhiệm vụ trọng tâm kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh trong thời gian tới.

Về kinh tế,trong q I tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.251,2 tỷ đồng, tăng 8,57% so với cùng kỳ, bằng 24,17% so kế hoạch. Sản xuất vĐông đã gieo trồng 1.929,8 ha, bằng 98,91% so với cùng kỳ; diện tích gieo trồng ngô giảm 0,23% so với cùng kỳ, khoai lang tăng 46,32% so với cùng kỳ; Lạc giảm 68,81% so với cùng kỳ; Rau đậu các loại tăng 10,46% so với cùng kỳ (+56,87 ha); sản xuất vụ Xuân 2022 đạt 10.797 ha, tăng 0,38% so với kế hoạch. Đã ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất giống Chanh không hạt đã xuất lô giống đầu tiên 1.600 cây, mô hình Chanh không hạt tại xã Giang Sơn Tây diện tích 2 ha đã trồng, nay cây đã nảy lộc và tại xã Thịnh Sơn diện tích 2,7 ha đã xử lý đất trồng và chuẩn bị nhận cây trồng trong tháng 3; trên diện tích 6 ha đang phát dọn, đào hố và xử lý đất.Thâm canh lúa chất lượng cao ST 25 gắn với bao tiêu sản phẩm quy mô 6,5 ha tại xóm 4 xã Đặng Sơn và 3,5 ha tại xóm 1 xã Lạc Sơn. Dự án mô hình trồng tràm 5 gân chiết xuất tinh dầu tại xã Lam Sơn 2 ha. Chăn nuôi tổng đàn gia súc, gia cầm tính đến thời điểm hiện tại đạt: Đàn trâu 12.851 con, bằng105,54% so với cùng kỳ; đàn bò 20.352 con, bằng 98,35% so với cùng kỳ; đàn lợn 60.028 con, bằng105,24% so với cùng kỳ; đàn gia cầm 1.772.000 con, bằng100,11% so cùng kỳ.Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 6.486 tấn, tăng 2,21% so với cùng kỳ. Nuôi trồng thủy sản đạt 1.521,98 ha, bằng 100% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thuỷ sản đạt 896,2 tấn, tăng 6,26% so với cùng kỳ. Lâm nghiệp được 135,5 ha kế hoạch rừng tập trung; trồng cây phân tán các loại đạt gần 20.360 cây; chăm sóc rừng trồng 3 năm trước 2.300 ha, đạt 100% chỉ tiêu, đã sản xuất được 45 vạn cây giống cây lâm nghiệp. Hiện có 01 cơ sở nuôi động vật (loài Dúi) tại xã Lưu Sơn và 01 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm nhóm II B tại xã Ngọc Sơn. Nông thôn mới có 10 xã Kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 và xã Yên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Chỉ thị về xây dựng huyện nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025. Việc cấp và tiếp nhận 2.283 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; tiếp nhận và ký cấp 30 hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đất lâm nghiệp tại xã Văn Sơn. Đá khai thác đạt 67.680m3, cát xây dựng đạt 26.520m3, sỏi đạt 10.452m3, gạch nung đạt 9,3 triệu viên, gạch không nung đạt 1,9 triệu viên, clenke đạt 2,4 triệu tấn, gỗ xẻ các loại đạt 10.720m3, quần áo may sẵn hộ cá thể đạt 2.650.000 cái, quần áo xuất khẩu nhà máy đạt 6.152.000 cái, kẹo các loại đạt 54 tấn, giò chả đạt 18,5 tấn…Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.881,8 tỷ đồng, bằng 23,30% so với kế hoạch, tăng 13,87% so với cùng kỳ. Thương mại dịch vụ, các Ban quản lý chợ; các công ty, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đúng quy định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.568 tỷ đồng, tăng 7,31% so với cùng kỳ. Quy hoạch vùng huyện Đô Lương, Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương, quy hoạch khu trung tâm mới đô thị Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030.  Xây dựng Trụ sở làm việc liên cơ quan huyện Đô Lương ; Đường ven Sông Lam đã khởi công xây dựng. Năm 2022, cho chủ trương đầu tư 21 công trình, phê duyệt kế hoạch đấu thầu 09 công trình, tham mưu phê duyệt hồ sơ mời thầu 13 công trình, phê duyệt kết quả đấu thầu 16 công trình. Quyết toán 19 công trình, hạng mục công trình. Tiến hành giải ngân nguồn vốn các công trình dự án do huyện quản lý trong Quý đạt 6,44 tỷ đồng/37,5 tỷ đồng bằng 9,5% so với kế hoạch. Kết quả thu ngân sách nhà nước đạt 80,426 tỷ đồng, bằng 31,22% dự toán pháp lệnh và 22,83% dự toán HĐND huyện giao năm 2022, bằng 206,71% so với cùng kỳ năm; kết quả chống thất thu lũy kế đạt 942.441.028 đồng. Chi ngân sách cấp huyện trong 237,52 tỷ đồng/944,983 tỷ đồng bằng 25,13% so với kế hoạch.

Về  văn hóa và xã hội, Giáo dc & Đào to, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện Đô Lương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Đô Lương. Khảo sát chất lượng đạt 5,59 điểm là đơn vị tốp đầu của tỉnh. Sáng tạo khoa học kỹ thuật 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Tư, xếp thứ 3 toàn tỉnh. Chọn 76 em thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Văn hóa, thể thao và truyền thông,chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn , tuyên truyền Chương trình quốc gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới.Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, thi đấu các môn Karate, Vovinam, Võ cổ truyền, Việt giã  thi đấu Đại hội Thể dục thể thao tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt, đồng thời tiến hành các bước tiếp theo để xây dựng, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở cho các xã đăng ký năm 2022. Tiếp, phát sóng Truyền thanh - Truyền hình và trang thông tin điện tử đầy đủ, kịp thời.Y tế, bảo hiểm, tập trung phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị, trường học, nhà hàng, khách sạn, chợ, các công ty, nhà máy trên địa bàn huyện. Tổ chức  tiêm chủng Vắc xin Covid đã tiêm cơ bản: 106.179/109.298, đạt 97,1%; đã tiêm ít nhất 01 mũi 106.963/109.298, đạt 98%, đã tiêm liều bổ sung/nhắc lại 62.535/109.298, đạt 57.2 %. Trẻ em từ 12-17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản đạt 16.170 liều, đã tiêm ít nhất 1 mũi đạt 16.275 liều); trong đó Vắc xin Covid-19 mùa xuân năm 2022 đã tiêm được 26.375/24.000 liều (đạt109,8%). Tổ chức thu dung tại Lưu Sơn, Tràng Sơn và Đại Sơn để  điều trị, chăm sóc. Bảo hiểm y tế  có 188.031 người tham gia BHYT, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện đạt 87,5%. Chính sách xã hội cấp quà Tết Nguyên đán (7.469 đối tượng nhận quà Trung ương, với số tiền 2.280.600.000 đồng; 4.548 đối tượng nhận quà của UBND huyện, với số tiền 1.364.700.000 đồng). Trợ cấp ưu đãi thường xuyên quý I/2022 cho 5.568 đối tượng người có công với cách mạng, với số tiền hơn 30 tỷ đồng.  Chi trả chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội Quý I/2022 cho trên 10.350 đối tượng, với số tiền trên 16 tỷ đồng.

 Quốc phòng - an ninh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác nắm chắc tình hình cơ sở, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022 bảo đảm đủ chỉ tiêu.  02 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; tiến hành thu nhận 4.211 hồ sơ căn cước công dân, tổ chức trả căn cước công dân cho người dân theo đúng quy định; truyền dữ liệu 11.677 hồ sơ; thường xuyên cập nhật, bổ sung, làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. Tư pháp, thanh tra, giải quyết đơn thư, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật và các quy định, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND huyện và UBND huyện mới được ban hành. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân. Trong quý I/2022, đã tiếp 38 lượt công dân; tiếp nhận 73 đơn; đã giải quyết xong 49 đơn; đang giải quyết 08 đơn và 16 đơn chuyển xã giải quyết. Ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm, điều động, bố trí công chức cấp xã, thông báo cơ cấu số lượng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan HĐND-UBND huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính năm 2022 theo Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Đô Lương giai đoạn 2022 - 2030; Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Đô Lương năm 2022; Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện và UBND xã, thị trấn năm 2022. Duy trì, khai thác có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT I- Office và Cổng thông tin điện tử huyện. Duy trì sử dụng chữ ký số trong các phòng, ban thuộc UBND huyện và UBND 33 xã, thị. Quản lý và vận hành tốt hệ thống giao ban trực tuyến của huyện.

 Khó khăn và tồn tại, kinh tế - xã hội trong Quý I/2022 tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, nhất là xẩy ra sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của nhân dân trên địa bàn .Các hoạt động dạy và học và hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người tham gia . Hoạt động xe quá tải, xe chở vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trườngvẫn còn xẩy ra trên các tuyến đường. Việc giải quyết một số đơn thư, kiến nghị của công dân liên quan đến đất đai còn chậm.

Nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, chỉ đạo công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời tình hình sâu, bệnh hại để hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc cây trồng vụ Xuân thực hiện có hiệu quả trong phòng trừ các bệnh hại lúa. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2022.  Tổ chức tốt tiêm phòng định kỳ, thường xuyên và tiêm phòng chống dịch để tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi. Công tác tiêm phòng phải chỉ đạo nhanh gọn, triệt để, đúng thời gian quy định, đủ số mũi tiêm theo quy định (tỷ lệ trên 80%).  Chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo quả Kế hoạch trồng cây vụ Xuân năm 2022; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng.

Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao đối với 10 xã (Tràng Sơn, Đông Sơn, Văn Sơn, Tân Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn, Lam Sơn, Xuân Sơn, Trung Sơn và Đặng Sơn); Giang Sơn Tây, Hồng Sơn, Đại Sơn và Yên Sơn tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Hoàn thiện và trình HĐND huyện thông qua Quy hoạch sử dụng đất huyện Đô Lương thời kỳ 2021-2030. Tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác quản lý, khai thác đất, cát, sạn trái phép và xử lý vi phạm đúng quy định. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, tập kết, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Thường xuyên tăng cường kiểm tra công tác tác vệ sinh môi trường và kiểm tra, đôn đốc các xã thị thực hiện đề án thu gom xử lý rác thải trên địa bàn. Quy hoạch vùng huyện Đô Lương, quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương, quy hoạch khu trung tâm mới đô thị Đô Lương.... Triển khai các quy trình thủ tục thực hiện Đề án xây dựng Đô thị Đô Lương đạt đô thị loại IV, trở thành lập thị xã sau khi HĐND tỉnh thông qua.

 Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả đề án khuyến công năm 2022. Tập trung kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư các cơ sở sản xuất mới tại cụm công nghiệp Lạc Sơn.  Tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đã được bố trí vốn đầu tư; quản lý, đôn đốc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án. Tổ chức thi công các dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình, dự án đã được bố trí nguồn vốn. Tiến hành và đẩy mạnh công tác giải ngân nguồn vốn các công trình dự án do huyện và do xã quản lý trên địa bàn đúng quy định.

 Về tài chính, ngân sách: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được giao năm 2022. Chỉ đạo hoàn thành việc thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 đối với các xã, thị và các đơn vị hành chính sự nghiệp. Tổng hợp quyết toán ngân sách theo quy định báo cáo Sở Tài chính và trình tại kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2022. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế về các chính sách thuế mới ban hành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh tăng thu ngân sách nhà nước.  Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác thu ngân sách; thực hiện thu đúng, thu đủ, tận thu các khoản phát sinh; xử lý nghiêm các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế và dây dưa nợ thuế.

Giáo dục & đào tạo cần tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, ổn định việc dạy học, tổ chức ôn tập bổ sung kiến thức cho học sinh khi quay lại học trực tiếp, đặc biệt là học sinh khối 9; kỳ thi, hội thi từ cấp huyện đến cấp tỉnh; chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và thi lên lớp của các cấp học. Tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục phấn đấu xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia và công nhận lại Trường đạt chuẩn quốc gia. Văn hóa, thể thao và truyền thông Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp các ban, ngành, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện trong tháng  Ngày thành lập huyện (19/4); Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); Ngày Quốc tế lao động (1/5); Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5); Ngày chiến thắng Điện Biên phủ (7/5); Ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc (11/6); Ngày báo chí Việt Nam (21/6), Ngày gia đình Việt Nam (28/6)... Tiếp tục chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền Chương trình quốc gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.  Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vịxây dựng các mô hình văn hóa và chỉ đạo các xã, thị tự thẩm định, khảo sát các đơn vị đăng ký danh hiệu văn hoá năm 2022. Hướng dẫn và tổng hợp các xã, thị đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2022. Tổ chức Liên hoan Tiếng hát Làng Sen ở huyện và tham gia ở tỉnh (văn nghệ và bóng chuyền). Tiếp tục tham gia Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX (07 môn còn lại). Thành lập đội tuyển, tổ chức tập luyện tham gia Giải bóng chuyền . Lễ hội Làng Sen; Giải bơi các lứa tuổi trẻ toàn tỉnh; Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng đạt kết quả cao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến với mọi người dân để tham gia BHXH, BHYT góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tăng diện bao phủ BHYT và đôn đốc các đơn vị đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời đúng quy định của Luật gắn với việc giải quyết chế độ chính sách. Làm tốt công tác chính sách cho các đối tượng người có công; tổ chức, thực hiện tốt các quy định của cấp trên về chi trả, trợ cấp kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng.

 Tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022 cho 8 xã Đặng Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Bài Sơn, Trung Sơn, Lạc Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn. Tiến hành bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục thực hiện tốt 02 dự án cấp căn cước công dân và dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; vận động thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tư pháp, thanh tra, giải quyết đơn thư, tăng cường và đa dạng hóa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện tốt công tác thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật.  Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn. Tăng cường áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là trong công tác chứng thực điện tử. Thực hiện tốt công tác lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện đúng quy định trong công tác giám sát đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn theo kế hoạch của UBND huyện.

Xây dựng tổ chức, cải cách hành chính, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức bầu xóm trưởng, khối trưởng nhiệm kỳ 2022 - 2025 đúng quy định. Tiếp tục rà soát để thực hiện công tác luân chuyển, bố trí lại một số vị trí làm việc của cán bộ trong các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND huyệnquản lý và công chức các xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp huyện và các xã, thị trấn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính và quản lý nhà nước. Theo dõi, chấn chỉnh việc các đơn vị, các xã thị thực hiện việc ban hành văn bản đi và gửi liên thông văn bản trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT- IOffice.Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản tại UBND huyện và xã, thị trấn. Tiếp tục tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính năm 2018 theo tinh thần Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 08-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy tại các xã, thị trấn và cơ quan đơn vị. Chỉ đạo kiểm điểm và xử lý kỷ luật kịp thời các tập thể và cá nhân vi phạm.

 Trên đây là những kết quả nổi bật đạt được về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của huyện Đô Lương đã đạt được bước đầu tích cực, phấn khởi trong quý 1. Tạo niềm tin, là động lực tích cực, niềm vui sự đồng thuận của Nhân dân và sự vào cuộc tích cực sáng tạo của hệ thống chính trị  nhằm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2022.

 Phòng Văn hóa và Thông tin

(XT, tổng hợp
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement